Dzień Samorządu Terytorialnego


Samorządność to wsłuchiwanie się w głos sąsiadów i działania na rzecz poprawy warunków życia lokalnej społeczności, dlatego serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy swoją aktywność i zaangażowanie wkładają w pracę na rzecz mieszkańców. 

Proszę przyjąć życzenia dobrych pomysłów na rozwiązywanie lokalnych problemów, zaufania społecznego, a także satysfakcji z wypełniania misji samorządowca. 

Starosta Olsztyński Andrzej Abako

 

Dzień Samorządu Terytorialnego upamiętnia wybory samorządowe z 27 maja 1990 roku. Były to pierwsze w pełni wolne i demokratyczne wybory w III RP. 
Święto zostało uchwalone w 2000 roku, na 10-lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego. W Uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej możemy przeczytać, że idea odbudowy w naszym kraju autentycznego samorządu, utworzenia niezależnych władz terytorialnych była możliwa dopiero po 1989 roku. W odrodzonej Polsce rozpoczął się wtedy proces reformowania ustroju państwa, decentralizacji władzy i stopniowego przekazywania jej w ręce obywateli – wspólnotom terytorialnym.

27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze w pełni demokratyczne wybory samorządowe do rad gmin i miast, będące równocześnie pierwszymi w pełni wolnymi wyborami po II wojnie światowej. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawiając święto samorządu terytorialnego wyraził uznanie i szacunek wszystkim osobom, które przyczyniły się do jego powstania i działalności. Do grona samorządowców należą radni, wójtowie gmin, burmistrzowie i prezydenci miast, starostowie i marszałkowie, pracownicy samorządowi, członkowie związków i stowarzyszeń samorządowych.