Czy strumień pieniędzy popłynie na Warmię?


„Warmia walczy o pieniądze” to tytuł artykułu, który ukazał się w piątkowym wydaniu „Gazety Olsztyńskiej”. Mowa w nim m.in. o starostach z Warmii, którzy wystąpili do Tadeusza Kościńskiego, ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej o wsparcie Warmii w dążeniu do uzyskania statusu regionu rozwojowego. I to zarówno pod względem gospodarczym, jak i pod względem promocji dziedzictwa narodowego oraz rozwijania turystyki opartej na historii i dziedzictwa Warmii. Podstawą, spoiwem, które miałoby umożliwić to wsparcie finansowe przedsiębiorców i samorządowców w rozwoju Warmii pod kątem turystyki, ma być projekt „Szlaku Świętej Warmii”. I teraz samorządowcy chcą stworzyć projekt gospodarczy pod tą samą nazwą – pisze „Gazeta Olsztyńska”.

- Chcemy się wzorować na rozwiązaniach turystycznych już istniejących w regionie Galicji na terenie Hiszpanii, gdzie jest zorganizowany szlak św. Jakuba, który jest rozpoznawalny na całym świecie – tłumaczy Andrzej Abako, starosta olsztyński.

DSC_0279[1]