Autorskie spotkanie z poetą


Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście zaprasza w środę 12 października na wieczór autorski z poetą – Januszem Wiesławem Mikulskim. Ukończył on teologię w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, studia podyplomowe filologii polskiej o specjalności nauczycielskiej w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku oraz bibliotekarstwo w Państwowym Studium Kulturalno-Oświatowym i Bibliotekarskim w Ciechanowie. Dotychczas ukazały się samodzielne zbiory wierszy Mikulskiego: „Ikar”, „Dotykanie nieba”,  „Opadanie czasu”, „Krajobrazy ciszy”, „Dotyk twojej miłości”,  „Kielich jesieni”, „Nadzieja i czas”, „Brzegi wieczności”, „Poetyckie dzwony”. Wiersze wybrane z lat 1922 – 2015. Poezje Mikulskiego były publikowane w kilkuset pismach krajowych i polonijnych. Jest członkiem Związku Literatów Polskich.

CKB, Salon Artystyczny, ul. Górna 1a, godz. 18:00.