Afrykański Pomór Świń - komunikat


W związku z rosnącym w ostatnich tygodniach zagrożeniem rozprzestrzeniania się Afrykańskiego Pomoru Świń na terenie Polski poza województwo podlaskie, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje o stwierdzanych obecnie drogach szerzenia choroby. Poza dzikami jest to nielegalny przewóz żywych zwierząt – prosiąt, warchlaków, loch i tuczników z obszarów objętych ograniczeniami na teren np. powiatu olsztyńskiego oraz wprowadzanie do obrotu na targowiskach i kiermaszach mięsa wieprzowego i produktów z tego mięsa pochodzących z tych obszarów.

1. W obszarze zapowietrzonym, zagrożonym i ochronnym obowiązują ograniczenia w przemieszczaniu żywych zwierząt wrażliwych – świń, bez przeprowadzonych wcześniej badań i świadectw zdrowia. Mimo tego stwierdzono szereg nielegalnych przemieszczeń z tych terenów zwierząt chorych, które stały się przyczyną wybuchu nowych ognisk na terenie województwa mazowieckiego i lubelskiego.

2. Poważnym zagrożeniem jest przemieszczanie nie identyfikowalnego mięsa wieprzowego i produktów z tego mięsa pochodzących z tych obszarów, oferowanych do sprzedaży na targowiskach i kiermaszach. Wirus afrykańskiego pomoru świń jest stosunkowo oporny na czynniki środowiskowe: w mięsie mrożonym przezywa ok. 1000 dni, w mięsie zakopanym w ziemi do 200 dni. W warunkach podwyższonej temperatury wirus ginie w ciągu 0,5 godz. w temp. 75 st.C, w temp. 69 st.C w ciągu 3 godzin. A zatem surowe mięso lub poddane niedostatecznej obróbce cieplnej produkty mięsne, szczególnie te nieidentyfikowalne co do pochodzenia, mogą być przyczyną szerzenia choroby. Stwierdzono, że mięso i produkty mięsne były bezpośrednią przyczyną minimum 1 ogniska ASF w ostatnich dniach.

Żywe zwierzęta mogą być sprzedawane wyłącznie w miejscach zatwierdzonych, zarejestrowanych, do których nie mogą być wprowadzane zwierzęta pochodzące z obszarów podlegających ograniczeniom z powodu chorób zakaźnych, oznakowane znakami identyfikacyjnymi i wyposażone w świadectwa zdrowia.

W związku z powyższym należy zwrócić szczególną uwagę na nielegalny transport i handel trzoda chlewną oraz sprzedaż targowiskową mięsa i produktów mięsnych w niewłaściwych warunkach higieniczno-sanitarnych i niewiadomego pochodzenia oferowana przez osoby nie posiadające dowodu na to, że produkty pochodzą z zakładów zarejestrowanych lub zatwierdzonych.

Przepisy obowiązujące w tym zakresie dopuszczają sprzedaż ryb, mięsa i nabiału wyłącznie na stoiskach wyposażonych w lady chłodnicze lub ze specjalistycznych środków transportu wraz z informacją o ich pochodzeniu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie
lek.wet. Mirosław Karczewski