Żegnamy Irmgard Vogelsang


kondolencje I.Vogelsang_html_2e796e0916d517fe

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, iż 15.03.2019 r. z grona naszych przyjaciół odeszła jedna z wielkich propagatorek pojednania i przyjaźni polsko-niemieckiej – Irmgard Vogelsang. Była deputowana do landtagu Dolnej Saksonii, odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi RP za działalność na rzecz polsko-niemieckiej współpracy regionalnej, założycielka Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w regionie Osnabrück była jedną z pierwszych osób, które zapoczątkowały nawiązanie kontaktów między gminami naszych powiatów, przyczyniając się przed 20 laty do zawarcia partnerstwa między powiatami olsztyńskim i Osnabrück, trwającego po dzień dzisiejszy.

Składamy kondolencje członkom rodziny, bliskim i przyjaciołom.

Dobrych przyjaciół trudno znaleźć, a jeszcze trudniej zapomnieć.
John Green, Gwiazd naszych wina

Starosta Olsztyński                                                                    Przewodniczący Rady Powiatu
Andrzej Abako                                                                                                     Jerzy Laskowski

Mit großer Trauer haben wir die Nachricht erhalten, dass am 15.03.2019 Irmgard Vogelsang – eine der großen Botschafterinnen der deutsch-polnischen Versöhnung den Kreis unserer Freunde verlassen hatte. Die ehemalige niedersächsische Landtagsabgeordnete wurde mit dem Goldenen Verdienstkreuz der Republik Polen für ihre Tätigkeit zugunsten der deutsch-polnischen regionalen Zusammenarbeit ausgezeichnet. Sie war Gründerin der Deutsch-Polnischen Gesellschaft in der Region Osnabrück und eine der ersten Personen, die die Kontakte zwischen den Gemeinden unserer Landkreise initiiert und so vor 20 Jahren zur Begründung der bis heute fortdauernden Partnerschaft zwischen den Landkreisen Olsztyn und Osnabrück beigetragen hatte.

Wir sprechen den Familienangehörigen, ihren Nächsten und Freunden unser tiefes Mitgefühl aus.

Gute Freunde sind schwer zu finden und unmöglich zu vergessen.
John Green, Das Schicksal ist ein mieser Verräter

Landrat                                                                                                         Kreistagsvorsitzender
Andrzej Abako                                                                                                      Jerzy Laskowski