Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie informuje, że w dniu 9 czerwca 2016 r. prowadzi prace w następujących lokalizacjach:

Obwód Drogowy nr 1 w Olsztynku
a) gm. Olsztynek:
- droga powiatowa nr 1437N, 1528N i 1526 – remonty cząstkowe
- droga powiatowa nr 1528N i 1435N – koszenie traw

Obwód Drogowy nr 2 w Barczewie
a) gm. Barczewo:
- remont drogi 1448N –w miejscowości Łęgajny od km 3 +232 do km 3+932
- droga powiatowa nr 1442N – remonty cząstkowe
b) gm. Biskupiec:
- przebudowa drogi powiatowej nr 1454N na odcinku od m. Bredynki do m. Stanclewo
c) gm. Jeziorany:
- przebudowa drogi powiatowej nr 1422N w m. Tłokowo
d) gm. Kolno:
- droga powiatowa nr 1436N na odcinku od m. Tejstymy do m. Górowo – koszenie traw
- droga powiatowa nr 1497N na odcinku od m. Dobrowa do m. Kabiny – koszenie traw

Obwód Drogowy nr 3 w Dobrym Mieście
a) gm. Dobre Miasto:
- przebudowa drogi powiatowej nr 1415N na odcinku Praslity – Piotraszewo
b) gm. Świątki:
- przebudowa drogi powiatowej nr 1407 N na odc. Świątki – Komalwy
- droga powiatowa nr 1411N – ścinka poboczy i koszenie traw
- droga powiatowa nr 1401N – koszenie traw
c) gm. Dywity:
- droga powiatowa nr 1432N- remonty cząstkowe

Prosimy użytkowników dróg o zachowanie szczególnej ostrożności w miejscach prowadzenia prac.