ZARZĄDZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO


Zarządzenie w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

1 2 3