Zamkinięcie drogi Biedowo - Dąbrówka Mała


Firma COLAS POLSKA Sp. z o.o., realizująca roboty w ramach inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N do miejscowości Barczewo DK16″, informuje, że w dniach 7-8 lipca 2021 będzie układana masa bitumiczna całą szerokością drogi na odcinku od km 12+500 (początek m. Biedowo) do km 14+000 (koniec m. Dąbrówka Mała). W godzinach 7-18 droga będzie tu nieprzejezdna.

Prosimy o korzystanie z wyznaczonych objazdów, zgodnie z wprowadzoną tymczasową organizacją ruchu.

ZAMKNIĘCIE BARCZEWKO-DĄBRÓWKA MAŁA