XVI Sesja Rady Powiatu w Olsztynie - komunikat


Uprzejmie informuję, że w dniu 26 sierpnia 2020 roku o godz. 1000 w sali sesyjnej nr 1 w siedzibie Powiatu Olsztyńskiego, Plac Bema 5 w Olsztynie, odbędzie się XVI Sesja Rady Powiatu w Olsztynie.

Przewidywany jest następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Wybór członka Zarządu Powiatu w Olsztynie.
 5. Realizacja budżetu Powiatu

–   podjęcie uchwały.

 1. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2020-2035

-        podjęcie uchwały.

 1. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście.

-        podjęcie uchwały.

 1. Podniesienie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz prowadzących rodzinne domy dziecka w Powiecie Olsztyńskim

-        podjęcie uchwały.

 1. Funkcjonowanie szkół i placówek na terenie powiatu olsztyńskiego

-     podjęcie uchwały.

 1. Powierzenie zadań jednostkom samorządu terytorialnego

-     podjęcie uchwały.

 1. Rozpatrzenie skargi

-     podjęcie uchwały.

 1. Sprawy różne i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad Sesji.