Współpraca szkół z pracodawcami


Jak ważny jest wybór szkoły w perspektywie zatrudnienia, o tym dobrze wiedzą młodzi ludzie, którzy kończąc szkołę podstawową, muszę podjąć decyzję, w której placówce będą kontynuować swoją naukę. Jaki zawód wybrać, by móc później znaleźć pracę.
Nic dziwnego, że wicestarosta Joanna Michalska uczestniczy dziś w konferencji „Współpraca szkoły z pracodawcami jako działanie wzmacniające jakość kształcenia zawodowego, podnoszące kompetencje ucznia i znaczenie rozwoju doradztwa zawodowego”. Wśród uczestników nie zabrakło Krzysztofa Marka Nowackiego, warmińsko–mazurskiego kuratora oświaty, a także dyrektorów szkół, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olsztynie, doradców zawodowych, a także przedstawicieli naszego powiatowego biznesu – m.in. z firm EGGER (Biskupiec) czy Tymbark (Olsztynek).
- Współpraca szkół z pracodawcami przynosi korzyści zarówno placówkom oświatowym, jak i pracodawcom – zaznacza Joanna Michalska, wicestarosta olsztyński. – Niewątpliwie najwięcej zyskuje uczeń, który nabywa umiejętności praktyczne, a także ma możliwość poznawania nowych rozwiązań i technologii stosowanych w danej branży. Taka synergia, szkolenie poprzez praktykę w firmach młodych fachowców, ułatwi absolwentom zdobycie pracy po ukończeniu szkoły, a pracodawcy stwarza możliwość zatrudnienia pracownika dobrze przygotowanego do swojego zawodu. Dlatego ważne jest, by tę współpracę wspierać i rozwijać.
 Konferencja współpracy szkoły z pracodawcamiKonferencja współpracy szkoły z pracodawcami2-1