Rozmowy o samorządzie


Ponad 40 osób odwiedziło Starostwo Powiatowe w Olsztynie w ramach wizyty studyjnej wieńczącej projekt „Usługi społeczne dla osób zagrożonych i wykluczonych społecznie w gminie Barczewo”, realizowany przez Fundację Na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Jak nie my, to kto” z Olsztyna. Z uczestnikami projektu spotkali się Joanna Michalska – wicestarosta olsztyński i Wiktor Marek Leyk – szef Kancelarii Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

- Celem projektu jest wzrost wiedzy w zakresie zdrowego funkcjonowania rodziny, przyczyniający się do aktywnego udziału w życiu społecznym i powrocie na rynek pracy uczestników projektu, czyli w tym przypadku mieszkańców miasta i gminy Barczewo. W ramach projektu poruszaliśmy m.in. temat indywidualnego poradnictwa psychologicznego i prawnego, prowadziliśmy warsztaty integracji społecznej, a także szereg zadań promujących aktywność zawodową i uwzględniających udział kobiet w życiu zawodowym oraz aktywność na rzecz społeczności lokalnej, w tym majsterkowanie, rękodzieło artystyczne, zajęcia kulinarne i inne – mówiła Izabela Smolińska-Letza, prezes fundacji.

Wizyta studyjna w starostwie miała za zadanie uzupełnić wiedzę uczestników projektu na temat samorządności. Organizację i zadania samorządu powiatowego przedstawiła Joanna Michalska, wicestarosta olsztyński. – Znajdujemy się w sali sesyjnej, w której odbywają się posiedzenia Rady Powiatu w Olsztynie. Tworzą ją przedstawiciele wszystkich dwunastu gmin tworzących powiat olsztyński. Z Waszej gminy w Radzie pracuje trzech radnych, którzy służą swoim doświadczeniem, mogą pokierować, gdzie i w jaki sposób można załatwić konkretną sprawę. Można się też do nich zgłosić, jeśli jest jakiś problem, który należy rozwiązać. W samorządzie pracuje także Zarząd Powiatu, który na co dzień realizuje zadania samorządu. Przedwczoraj na przykład podpisaliśmy ważną umowę w sprawie dużej inwestycji drogowej, która będzie realizowana właśnie w gminie Barczewo oraz gminie Dywity. Przebudujemy 27 km drogi, która po zakończeniu zadania będzie dużo bardziej bezpieczna zarówno dla kierowców, jak i pieszych - wyjaśniała wicestarosta Michalska.

Podczas spotkania była też mowa o funkcjonowaniu samorządu wyższego szczebla. Opowiadał o nim Wiktor Marek Leyk, szef Kancelarii Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

DSC_0156DSC_0141DSC_0155