wtorek, 28 Marzec 2023 , imieniny obchodzą: Aniela, Jan
dodaj do ulubionych

szlak swietej warmii
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Tagi
Sonda

Warto się uczyć w szkołach Powiatu Olsztyńskiego

Warto się uczyć w szkołach Powiatu Olsztyńskiego

Trwa rekrutacja uczniów do klas I szkół ponadpodstawowych. Cały czas jest jeszcze szansa, by dostać się do placówek prowadzonych przez Powiat Olsztyński. A zdecydowanie warto, bo to szkoły nowocześnie wyposażone i zapewniające zdobycie atrakcyjnych na rynku pracy zawodów.

Samorząd powiatowy prowadzi trzy zespoły szkół – w Dobrym Mieście, Biskupcu i Olsztynku, a także Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach. Na rok szkolny 2022/ 2023 w tutejszych liceach ogólnokształcących zorganizowanych zostało sześć oddziałów klas I, w technikach – 8 oddziałów, a szkołach branżowych I stopnia – 6. W sumie w 20 klasach I kształcić się będzie ponad 450 uczniów.

Zgodnie z trybem rekrutacyjnym placówki będą prowadziły postępowanie uzupełniające. Starosta olsztyński zachęca do składania dokumentów absolwentów szkół podstawowych nie tylko z powiatu olsztyńskiego. – Zapraszam również młodzież z powiatów ościennych i z Olsztyna. W naszych szkołach warto się uczyć. Naszym atutem jest wykwalifikowana kadra, bezpieczne warunki nauki, pracy i odpoczynku. Stawiamy na nowe technologie i szeroko rozumianą cyfryzację. Kształcimy w zawodach o istotnym zapotrzebowaniu na krajowym i międzynarodowym rynku pracy. Nasi uczniowie w ramach realizowanych przez szkoły projektów z udziałem środków unijnych zdobywają dodatkowe kompetencje i umiejętności zawodowe. Wśród nich są m.in. wyjazdy zagraniczne, w trakcie których realizowane są praktyki zawodowe, nawiązywane kontakty i rozwijane umiejętności zawodowe, społeczne i językowe. Szkoły w powiecie olsztyńskim współpracują z uczelniami wyższymi, w tym z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i innymi na terenie kraju. Zachęcamy też naszą młodzież do aktywności fizycznej, tworząc bazę sportową z nowoczesnymi halami sportowymi i urządzeniami do uprawiania różnych dyscyplin sportowych. Prowadzone inwestycje na rzecz rozwoju oświaty w powiecie traktujemy jako inwestycję w przyszłość i gwarancję wyrównywania szans w sensie dostępności dla wszystkich – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński.

 

Oferta szkół prowadzonych przez Powiat Olsztyński

  • Zespól Szkół w Biskupcu

    Powiatowa Hala Widowiskowo-Sportowa w Zespole Szkół w Biskupcu

    Powiatowa Hala Widowiskowo-Sportowa w Zespole Szkół w Biskupcu

To liceum ogólnokształcące z dużym wyborem przedmiotów w trybie rozszerzonym oraz kształcenie na poziomie technikum w zawodach: technik informatyk, technik elektryk, technik mechanik. Placówka dysponuje miejscami w szkole branżowej I stopnia. Zespół Szkół w Biskupcu podpisał atrakcyjne porozumienie z firmą Egger z Biskupca, na mocy którego została utworzona klasa patronacka. Atuty szkoły to nowoczesne technologie i cyfryzacja. Dorośli mogą kontynuować naukę w trybie zaocznym nieodpłatnie w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

Ponadto do dyspozycji uczniów i słuchaczy znajduje się:
Powiatowa Hala Widowiskowo-Sportowa – pełnowymiarowe boiska do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego, piłki nożnej halowej oraz badmintona, ścianki wspinaczkowe, powierzchnia boiska może zostać podzielona na trzy części treningowe. Widownia wyposażona jest w trybuny mobilne i stałe (na antresoli), z miejscem dla ponad 400 osób, w tym również dla osób z niepełnosprawnością. Na zapleczu socjalnym znalazły się szatnie z łazienkami, pokój trenera, magazyn sprzętu sportowego, sala ćwiczeń oraz damskie i męskie sanitariaty, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Hala połączona jest ciągiem komunikacyjnym ze szkołą z możliwością odcięcia dostępu do części szkolnej. Może pełnić funkcje sportowe, rehabilitacyjne, jak też kulturalno-oświatowe. Halę można wykorzystać jako salę gimnastyczną, teatralną, wykładową bądź salę zabaw. Dzięki właściwemu wytłumieniu mogą się tu odbywać koncerty.

 

  • Zespół Szkół w Dobrym Mieście
Wirtualna strzelnica w Zespole Szkół w Dobrym Mieście

Wirtualna strzelnica w Zespole Szkół w Dobrym Mieście

Placówka oferuje uczniom klasy ogólnokształcące oraz kształcenie w zawodach: technik logistyk i technik informatyk. Obecnie trwa nabór uzupełniający, w tym do oddziału wielozawodowego branżowej szkoły I stopnia. Dorośli mogą kontynuować naukę w trybie zaocznym nieodpłatnie w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.
Ponadto szkoła posiada:
- Powiatową Halę Sportową – boiska do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej, profesjonalne szatnie, prysznice, zaplecze techniczne oraz trybuny na 130 miejsc,
- zmodernizowaną 3-torową bieżnię lekkoatletyczną oraz skocznię w dal (bieżnia 60-metrowa z trzema torami o szerokości 1,22 m każdy, zintegrowany rozbieg, skocznia do skoku w dal),
- wirtualną strzelnicę – multimedialny system do nauki bezpiecznego posługiwania się bronią, ćwiczeń w wykrywaniu i identyfikacji celów, prowadzenia ognia z różnych odległości i przy zmiennych warunkach widoczności. W skład zestawu wchodzą 4 karabinki szturmowe i 4 pistolety (symulatory laserowe z automatyką odzwierciedlającą warunki naturalne, takie jak odrzut, huk, co daje odczucia zbliżone do tych przy użyciu prawdziwej broni).

 

  • Zespół Szkół im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza w Olsztynku
Zespół Szkół w Olsztynku mieści się w zamku

Zespół Szkół w Olsztynku mieści się w zamku

Jednostka posiada dodatkowe miejsca w liceum ogólnokształcącym, oferuje też kształcenie zawodowe w ramach technikum w zawodzie: technik hotelarstwa i technik logistyk. Na poziomie branżowej szkoły I stopnia szkoła proponuje kształcenie w zawodach: kucharz, magazynier logistyk, pracownik obsługi hotelowej, szkoła kształci także w oddziale wielozawodowym. Dorośli mogą kontynuować naukę w trybie zaocznym nieodpłatnie w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

Ponadto:
Zespół Szkół w Olsztynku realizuje porozumienie z firmą Tymbark, w ramach którego uczniowie kierunku: technolog żywności uczą się zawodu w rzeczywistych warunkach zakładu pracy. Dyrekcja placówki podpisała porozumienie z firmą Jeronimo Martins Polska S.A., dzięki któremu uczniowie kierunków: technik logistyk i magazynier logistyk będą odbywać praktyki zawodowe z możliwością przyszłego zatrudnienia. Szkoła zabiega o pozyskanie  innych firm i  pracodawców do współpracy.

Powiat Olsztyński rozpoczął także realizację dużej inwestycji przy Zespole Szkół w Olsztynku. Mowa o nowoczesnym i wielofunkcyjnym obiekcie: Powiatowym Centrum Sportu i Zdrowia – w dwukondygnacyjnym budynku znajdą się hala sportowo-widowiskowa z zapleczem umożliwiającym zarówno prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży oraz rozgrywek sportowych (meczów piłki ręcznej, koszykówki czy siatkówki), jak i organizację imprez kulturalno-rozrywkowych. W razie potrzeby – pandemii lub w przypadku klęsk żywiołowych obiekt będzie mógł służyć jako szpital tymczasowy (ok. 50 łóżek z możliwością poszerzenia tej liczby do 80).

 

  • Zespół Szkół Rolniczych im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach
Przy Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach funkcjonuje stadnina koni, działa też szkolny klub jeździecki.

Przy Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach funkcjonuje stadnina koni, działa też szkolny klub jeździecki.

Placówka oferuje dodatkowe miejsca w technikum kształcącym w zawodach: technik rolnik oraz technik weterynarii. Praktyki zawodowe i praktyczną naukę zawodu uczniowie realizują w indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz korzystają z warsztatów szkolnych ze 100 ha gospodarstwem rolnym. Oferta dla dorosłych to zaoczne, darmowe kwalifikacyjne kursy zawodowe, których ukończenie gwarantuje słuchaczom zdobycie zawodów: rolnik i pszczelarz. Pozostały jeszcze ostatnie miejsca.

Szkoła również posiada bursę szkolną, zapewniającą zakwaterowanie uczniom z miejscowości spoza miejsca nauki.

Dodatkowe atuty:
- nowoczesny sprzęt i maszyny rolnicze – kombajn, ciągnik rolniczy, pług obrotowy, agregat uprawowo-siewny, opryskiwacz (maszyny zakupione w ramach projektu „Nowoczesny rolnik w nowoczesnej szkole”, będącego odpowiedzią na potrzebę poprawy jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz dostosowania systemu edukacyjnego do wymogów rynku pracy)
- hodowla koni rasy śląskiej i wielkopolskiej
- Powiat Olsztyński planuje budowę nowoczesnego kompleksu edukacyjnego kształcącego kadry dla szeroko rozumianej gospodarki rolnej regionu. Plany obejmują budowę w Smolajnach obiektów edukacyjnych ze stołówką i internatem, budynków sportowych, warsztatów i parku maszynowego, budynków gospodarczych i pomieszczeń dla zwierząt hodowlanych, stajni oraz ujeżdżalni. Dzięki tej inwestycji powstanie najnowocześniejsza w regionie i w Polsce placówka edukacji zawodowej w przemyśle spożywczym opartym o produkcję rolną.

 

  • Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Dywitach w powiecie olsztyńskim
Zdjęcie z koncertu jubileuszowego, przedstawia dziecięcą orkiestrę i chór na scenie

Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Dywitach istnieje od 12 lat

Placówka zakończyła już rekrutację. W wyniku postępowania rekrutacyjnego i przeprowadzonych przesłuchań kwalifikacyjnych przyjęła na rok szkolny 202/2023 128 uczniów zainteresowanych rozwijaniem uzdolnień muzycznych w klasach pierwszych, w tym: SSM I st. w Dywitach 26 uczniów (cykl 6-letni 17 uczniów i cykl 4-letni 9 uczniów), filia w Barczewie 24 uczniów (cykl 6-letni 12 uczniów i cykl 4-letni 12 uczniów), filia w Biskupcu 28 uczniów (cykl 6-letni 17 uczniów i cykl 4-letni 11 uczniów), filia w Olsztynku 23 uczniów (cykl 6-letni 13 uczniów i cykl 4-letni 10 uczniów) i filia w Dobrym Mieście 27 uczniów (cykl 6-letni 16 uczniów i cykl 4-letni 11 uczniów).

- Najczęściej wybierane instrumenty to skrzypce, gitara i fortepian. Nasza szkoła osiąga sukcesy krajowe i zagraniczne. Współpracuje z wieloma ośrodkami w kraju oraz ze szkołami muzycznymi w Islandii, Finlandii oraz Austrii. Ponadto Powiat Olsztyński rozpoczyna nową inwestycję wspólnie z Gminą Dywity, w ramach której nasza szkoła muzyczna pozyska nowoczesną wielofunkcyjną siedzibę – wymienia Barbara Guga, dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej w Starostwie Powiatowym w Olsztynie.

 

 

 

image_pdfimage_print

Zobacz również:

geoportal_m

PKZ_2

99_locek_strategia

98_banerek-rodzina

PKZ_2

projekty-unijne

inwestycje powiatu
psd_klocek

u_pracy

RSO

nieodplatna_pomoc

PKZ_2

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji