W sprawie Eggera starosta wydał decyzję zgodnie z prawem


- Szybsze uruchomienie przedsiębiorstwa może leżeć w interesie społecznym i gospodarczym państwa. Stan nagłej konieczności administracyjnej nie zwalnia jednak nowych inwestycji z przestrzegania wymogów ochrony środowiska – napisała red. Danuta Frey w piątkowym wydaniu „Rzeczpospolitej”, opisując działania prawne Starostwa Powiatowego w Olsztynie związane z uruchomieniem produkcji przez spółkę Egger-Biskupiec.

- Starosta olsztyński nie tylko udzielił spółce pozwolenia na uruchomienie nowej inwestycji, ale [na wniosek inwestora – dop.] nadał mu rygor natychmiastowej wykonalności. W opinii starosty było to uzasadnione wyjątkowo ważnym interesem społecznym i gospodarczym – podała gazeta. Jednak jego decyzję zakwestionowała prokuratura oraz lokalne stowarzyszenia ekologiczne, które wniosły zażalenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie (SKO), argumentując że nie uwzględnił w niej interesu publicznego, jakim jest ochrona środowiska.

Kolegium podpisało się jednak pod stanowiskiem starosty, zwracając uwagę, że nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności nie powoduje, że zakład będzie prowadził działalność poza kontrolą ze strony służb ochrony środowiska. Prokurator i stowarzyszenie odwołali się od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, a ten uwzględnił ich skargę i uchylił zaskarżone postanowienia SKO i starosty. Wyrok nie był prawomocny. – Oba organy mają ponownie zająć się sprawą – napisała autorka artykułu opublikowanego 3 kwietnia 2020 r.

Tymczasem już 27 marca 2020 r. olsztyńskie SKO wydało kolejną decyzję, utrzymując w całości decyzję starosty dotyczącą pozwolenia zintegrowanego wydanego firmie Egger. – To, w sensie sporu prawnego, praktycznie kończy temat „rygoru natychmiastowej wykonalności” – mówi dr Aneta Świeczkowska, dyrektor Wydziału Gospodarowania Środowiskiem w olsztyńskim starostwie. – W tym momencie stał się już bezprzedmiotowy. Na skutek decyzji Kolegium pozwolenie na prowadzenie działalności, jakie otrzymała spółka Egger, stało się już ostateczne.

RzeczpospolitaLink do artykułu „Rzeczpospolitej”

 

Zdjęcie w ikonie – biskupiec.egger.com