Uwaga organizacje pozarządowe! Powstał zespół ds. uchodźców


Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego powołała zespół ds. uchodźców, któremu przewodniczy Bartłomiej Głuszak, przewodniczący Rady.
Zespół ma na celu koordynację przepływu informacji i łączenia zasobów w zakresie działań na rzecz uchodźców prowadzonych przez organizacje pozarządowe na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Kluczową osobą w Zespole jest Wojewódzki Koordynator Informacji – Jolanta Markiewicz (jolanta.markiewicz@bankizywnosci.pl), która ściśle współpracuje z koordynatorem działań na rzecz uchodźców Urszulą Jędrychowską z Urzędu Wojewódzkiego (500 477 570, urszula.jedrychowska@uw.olsztyn.pl, ukraina@uw.olsztyn.pl).
 
Powołane są zespoły tematyczne, które grupują organizacje świadczące konkretny rodzaj pomocy lub chcące taką pomoc świadczyć uchodźcom. Poniżej nazwy zespołów i ich liderzy wraz z kontaktem, można się do nich zgłaszać.
  • Aktywizacja społeczna i zawodowa – Wiesława Przybysz, Michał Kupisz, tel. 89 523 60 92, przybysz.wieslawa@wp.pl, m.kupisz@federacjafosa.pl
  • Edukacja dzieci i dorosłych — Kornelia Kurowska, tel. 507 698 953, kornelia.kurowska@borussia.pl
  • Opieka medyczna — Marta Czerwonik-Łapko, 697 994 062, m.czerwoniklapko.joannici@gmail.com
  • Osoby z niepełnosprawnością — Sebastian Grochowski, tel. 89 523 22 14, wmson.ol@wp.pl
  • Zbiórki rzeczowe, żywnościowe i finansowe — Adrian Piotrowicz, tel. 662 243 186, adrian.piotrowicz@bankizywnosci.pl
  • Pomoc prawna – Anna Olszewska, tel. 55 642 44 25, esas_1@wp.pl
 
Jeżeli któraś organizacja chce podjąć się koordynacji innych działań na terenie województwa (a są takie potrzeby, np. wolontariat, zakwaterowanie), należy się skontaktować z Jolantą Markiewicz.
Informacje na temat dalszych działań będą zamieszczane na stronie www.ropwwm.org.pl.
1483982_877084229024924_1942073359014740319_o