Sukces Powiatowej Szkoły Muzycznej!


Trzy czołowe miejsca przywieźli uczniowie Powiatowej Szkoły Muzycznej w Dywitach z I Międzynarodowego Konkursu Zespołów Kameralnych, który odbył się w dniach 20-23 kwietnia w Tymbarku. W konkursie wzięły udział 102 zespoły z Polski, Wielkiej Brytanii, Białorusi i Ukrainy. Młodym muzykom przysłuchiwało się profesjonalne jury, któremu przewodził wietnamsko-norweski dyrygent Khac-Uyen. Towarzyszyli mu muzycy z Japonii, Austrii, Polski, Wielkiej Brytanii i Korei Południowej. Obrady jury trwały aż 5 godzin, co dowodzi wysokiego poziomu konkursu. Organizatorami byli: Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna i Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Tymbarku.

W kategorii A (dzieci urodzone w 2006 roku i młodsze) uczniowie PSM w Dywitach zdobyli:

 

W kategorii B (dzieci urodzone w 2003 r. i młodsze) uczniowie PSM w Dywitach zajęli:

Serdecznie gratulujemy młodym muzykom z powiatu olsztyńskiego, ich nauczycielom, rodzicom i dyrektorowi PSM!