poniedziałek, 30 Styczeń 2023 , imieniny obchodzą: Maciej, Martyna
dodaj do ulubionych

szlak swietej warmii
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Tagi
Sonda

Stypendia dla uzdolnionej młodzieży na rok 2018/2019

Stypendia dla uzdolnionej młodzieży na rok 2018/2019

Przypominamy, że wnioski o przyznanie przez Fundację „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” stypendium uzdolnionej młodzieży z powiatu olsztyńskiego, będą przyjmowane w terminie 16 sierpnia – 7 września 2018 r., w godz. 11:00 – 15:00. Samorząd Powiatu Olsztyńskiego przeznaczył 48 tys. zł na wsparcie finansowe najzdolniejszej młodzieży w roku szkolno-akademickim 2018/2019.

Z pomocy programu stypendialnego Fundacji w formie stypendiów ubiegać się mogą absolwenci gimnazjów, młodzież szkól średnich oraz studenci studiów dziennych, którzy nie ukończyli 25-go roku życia. Stypendium naukowo-sportowe lub artystyczno-socjalne mogą otrzymać osoby osiągające dobre wyniki w nauce. – Chodzi o średnią ocen nie mniejszą niż 4,5 na świadectwie kończąc gimnazjum bądź na świadectwie szkoły średniej, natomiast w indeksie średnią 4,0. Przyszli stypendyści powinni także być finalistami olimpiad i konkursów lub mieć udokumentowane inne szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Warunkiem wsparcia jest też udokumentowana trudna sytuacja materialna. – Dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Zatem kryterium dochodowym do złożenia wniosku o stypendium jest osiągnięcie kwoty poniżej 1268 zł netto dla osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe i 1028 zł netto na osobę w rodzinie.

Wnioski o przyznanie stypendiów wraz z załącznikami należy kierować bezpośrednio i osobiście do koordynatora w siedzibie Fundacji, czyli w budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie przy placu Bema 5, w pokoju 219, od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-15:00. Wnioski wysłane pocztą bądź przekazywane przez osoby trzecie, nie będą brane pod uwagę. Przyjmowane będą tylko kompletnie wypełnione dokumenty wraz z załącznikami.

Wniosek składa się z 3 elementów i muszą być w nim wypełnione wszystkie rubryki. Wniosek główny, po wypełnieniu, musi być podpisany przez osobę ubiegającą się o stypendium. Jeśli jest ona niepełnoletnia, dokument podpisuje również opiekun prawny wnioskodawcy. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej należy podeprzeć odpowiednimi dokumentami (zaświadczenie o dochodach z tytułu pracy, decyzje dotyczące statusu bezrobotnego, wyroki alimentacyjne, decyzje dotyczące świadczeń emerytalnych bądź rentowych, zasiłki, zaświadczenie o ilości ha w gospodarstwie rolnym i inne – kopie wraz z oryginałami do wglądu). Do składanych wniosków należy dołączyć zaświadczenia o dochodach z trzech ostatnich miesięcy od daty złożenia dokumentów, czyli z maja, czerwca i lipca 2018 roku. Wymagana jest potwierdzona przez pracownika MOPS lub GOPS opinia dotycząca wniosku (cz. 2), wypełnione i podpisane oświadczenie (cz. 3 wniosku). Średnia ocen musi być udokumentowana kopią świadectwa lub indeksu i potwierdzona „za zgodność z oryginałem” lub zaświadczenie z uczelni. Udokumentować należy także szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe (kopie wraz z oryginałami do wglądu).

Przy osobistym składaniu kompletnego wniosku, „zgodność z oryginałem” dokumentów można potwierdzić w siedzibie Fundacji, okazując oryginał. Szczegółowych informacji udziela koordynator Fundacji Joanna Rogowska pod numerem tel. 89 521 05 69.

Informacje dotyczące dni i godzin przyjmowania interesantów, poza okresem składania wniosków stypendialnych, są zamieszczone na profilu internetowym Fundacji – link do facebook’a.

Wniosek o stypendium FZO - plik PDF

image_pdfimage_print

Zobacz również:

geoportal_m

PKZ_2

99_locek_strategia

98_banerek-rodzina

PKZ_2

projekty-unijne

inwestycje powiatu
psd_klocek

u_pracy

RSO

nieodplatna_pomoc

PKZ_2

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji