Spotkanie u Wrót Warmii


Zwykle w pierwszą sobotę lipca w Bałdach, gdzie znajdują się symboliczne Wrota Warmii, odbywał się Kiermas Tradycji, Dialogu, Zabawy. W tym roku koronawirus pokrzyżował plany, ale nie do końca… Z osobami spragnionymi wiedzy i ciekawostek związanych z rozpoczynającym się w tym miejscu historycznym Traktem Biskupim spotkał się Jerzy Laskowski – przewodniczący Rady Powiatu w Olsztynie. Towarzyszyła mu wójt gminy Purda – Teresa Chrostowska. Uczestnicy spotkania wzięli też udział w opracowanej przez uczniów Szkoły Podstawowej w Butrynach grze terenowej, poświęconej niezwykłej historii Warmii.Każdy, kto prawidłowo odpowiedział na pytania, otrzymał nagrodę ufundowaną przez gminę Purda.

Bałdy 1 Bałdy 3 Bałdy 7

zdjęcia: Gmina Purda