Sesja budżetowa Rady Powiatu w Olsztynie


Informujemy, że 30 stycznia 2015 roku o godz. 12:00 w sali sesyjnej nr 1 w siedzibie Powiatu Olsztyńskiego, Plac Bema 5 w Olsztynie, odbędzie się III Sesja Rady Powiatu w Olsztynie. Przewidywany jest następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
3. Zapytania radnych.
4. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego na lata 2015-2018
-  podjęcie uchwały.
5. Uchwalenie budżetu Powiatu na rok 2015
- podjęcie uchwały.
6. Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego
- podjęcie uchwały (druk nr 8).
7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w roku 2015
 – podjęcie uchwały (druk nr 9).
8. Powołanie rad społecznych szpitali
 – podjęcie uchwał (druki nr 10, 11, 12, 13).
9. Prace komisji Rady Powiatu
 – podjęcie uchwał (druki nr 14, 15).
10. Uchwalenie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Olsztynie
 – podjęcie uchwały (druk nr 16).
11. Sprawy różne i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Sesji.