środa, 31 Maj 2023 , imieniny obchodzą: Aniela, Petronela
dodaj do ulubionych

szlak swietej warmii
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Tagi
Sonda

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert

Zarząd Powiatu w Olsztynie rozdzielił środki na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe. Wnioski złożone w Otwartym Konkursie Ofert były oceniane pod kątem dotychczasowego doświadczenia oferenta w przeprowadzeniu podobnych działań, wysokości wkładu własnego do budżetu przedsięwzięcia oraz spodziewanych rezultatów i zasięgu inicjatywy. Zostało wyłonionych 35 inicjatyw.

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert 2018 r.

Działanie: Promocja zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych Warmii:
1) Stowarzyszenie „Warmińska Wieś”, Różnowo 175, 11-001 Dywity
Nazwa zadania: „Nordic walking jako promocja zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych Warmii”.
Kwota dotacji: 1 500,00 zł.

Działanie:Zbiórka żywności na potrzeby domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków oraz innych jednostek na terenie Powiatu Olsztyńskiego:
1) Bank Żywności w Olsztynie, ul. Bohaterów Monte Cassino 4, 10-165 Olsztyn.
Nazwa zadania: „Zbiórka żywności – aktywność organizacji i mieszkańców powiatu olsztyńskiego”.
Kwota dotacji: 5 000,00 zł.

Działanie: Udzielanie stypendiów absolwentom gimnazjów, uczniom szkół ponadgimnazjalnych, studentom pochodzącym z terenu powiatu, osiągającym wysokie wyniki w nauce i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
1) Fundacja “Fundusz Ziemi Olsztyńskiej”, Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn.
Nazwa zadania: „Fundusz Stypendialny”.
Kwota dotacji: 48 000,00 zł.

Działanie: Działania mające na celu upowszechnianie i rozwój edukacji ekologicznej poprzez działania ochronne i zabezpieczające jednostek OSP, skierowane do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Olsztyńskiego:
1) Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10-045 Olsztyn
Nazwa zadania: „Nasza wiedza i umiejętności chronią dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Powiatu”.
Kwota dotacji: 5 000,00 zł

Działanie: Impreza, cykl imprez, działania i przedsięwzięcia polegające na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury mające na celu wspieranie i promocję twórczości, w tym amatorskiej, edukację i oświatę kulturalną, realizację działań i inicjatyw kulturalnych o zasięgu co najmniej powiatowym:
1) Stowarzyszenie „MELOFANI”, ul. Spółdzielcza 4, 11-001 Dywity.
Nazwa zadania: „Amatorska orkiestra dęta”.
Kwota dotacji: 3 000,00 zł.

2) Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, ul. Wojska Polskiego 15, 11-010 Barczewo.
Nazwa zadania: „XVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie”.
Kwota dotacji: 5 000,00 zł.

3) Stowarzyszenie „Nasza Wieś”, Frączki 64, 11-001 Dywity
Nazwa zadania: „Noc sobótkowa we Frączkach”
Kwota dotacji: 3 000,00 zł

4) Stowarzyszenie „Węgajty”, Węgajty 18, 11-042 Jonkowo
Nazwa zadania: „Sztuka w obejściu – kreatywność i troska o wspólne dobro”
Kwota dotacji: 3 000,00 zł

5) Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Żardeniki, Żardeniki 34, 11-320 Jeziorany
Nazwa zadania: „III Przegląd Teatrzyków Kukiełkowych „Magia Teatru – w świecie Jana Brzechwy”
Kwota dotacji: 2 000,00 zł

6) Stowarzyszenie „Nasze Dzieci”, ul. Spółdzielcza 4, 11-001 Dywity
Nazwa zadania: Po naszemu po warnijsku – IV Regionalny Konkurs Gwary Warmińskiej
Kwota dotacji: 6 000,00 zł

7) Fundacja „Kocham Tańczyć”, ul. Turkusowa 7, 11-036 Gietrzwałd
Nazwa zadania: Turniej Okręgowej Ligi Tanecznej
Kwota dotacji: 2 000,00 zł

8) Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej, ul. Partyzantów 3, 10-522 Olsztyn
Nazwa zadania: Dzień Mniejszości Narodowych
Kwota dotacji: 1 000,00 zł

9) Towarzystwo Kultury Teatralnej Warmii i Mazur, ul. Parkowa 1, 10-233 Olsztyn
Nazwa zadania: Teatr przy Stoliku na Warmii
Kwota dotacji: 1 000,00 zł

10) Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Pojezierze”, ul. Okopowa 5, 10-075 Olsztyn
Nazwa zadania: Poznajemy kulturę żydowską pod warmińskim niebem
Kwota dotacji: 2 000,00 zł

11) Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie „Areszt Sztuki”, ul. Grunwaldzka 9B/22, 10-123 Olsztyn
Nazwa zadania: Narracje – generacje – teatralne warsztaty międzypokoleniowe
Kwota dotacji: 1 000,00 zł

12) Fundacja na Rzecz Rozwoju Polski Północno Wschodniej IDEA, ul. Gdańska 6a/23, 10-254 Olsztyn
Nazwa zadania: Artystycznie nad jeziorem
Kwota dotacji: 1 000,00 zł

Działanie: Wspieranie inicjatyw i projektów polsko-niemieckich o charakterze edukacyjnym, naukowym, artystycznym i literackim:
1) Stowarzyszenie „Nasza Wieś”, Frączki 64, 11-001 Dywity
Nazwa zadania: Kobieta w polityce i biznesie – Polsko – Niemieckie Forum Kobiet
Kwota dotacji: 10 000,00 zł

Działanie: Działania mające na celu ochronę i opiekę nad zabytkami, w tym wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na terenie powiatu olsztyńskiego:
1) Archidiecezja Warmińska, ul. Pieniężnego 22, 10-006 Olsztyn
Nazwa zadania: Opracowanie ekspertyz i dokumentacji niezbędnych do przeprowadzenia prac mających na celu ochronę XVIII w. Pałacu w Smolajnach
Kwota dotacji: 25 000,00 zł

Działanie: Realizacja działań i programów mających na celu wsparcie i popularyzację działalność organizacji pozarządowych, utrzymanie i rozwój współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, a Powiatem Olsztyńskim na rzecz realizacji zadań publicznych:
1) Stowarzyszenie Wędkarskie Jeziora Linowskiego w Łęgajnach, ul. Dębowa 19/4, 11-010 Barczewo/Łęgajny.
Nazwa zadania: „Łęgajnowskie klimaty”.
Kwota dotacji: 1 000,00 zł

2) Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”, ul. Tarasa Szewczenki 1, 10 -274 Olsztyn
Nazwa zadania: „W kierunku profesjonalizacji”.
Kwota dotacji: 1 000,00 zł

Działanie: Impreza lub cykl imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu podnoszenie aktywności ruchowej:
1) „For Health Fundacja”, Swaderki 20/2, 11-015 Olsztynek.
Nazwa zadania: „Grand Prix Granicy Warmii i Mazur 2018”.
Kwota dotacji: 1 000,00 zł.

2) Jeździecki Uczniowski Klub Sportowy „GALOP” przy ZSR w Smolajnach, Smolajny 43, 11-040 Dobre Miasto.
Nazwa zadania: „Cykl imprez sportowo – rekreacyjnych w Smolajnach – Sport na wesoło w Smolajnach”.
Kwota dotacji: 1 500,00 zł.

3) Uczniowski Klub Sportowy FRENDO Dywity, ul. Spółdzielcza 4, 11-001 Dywity
Nazwa zadania: „FRENDO CUP 2018”.
Kwota dotacji: 1 000,00 zł.

4) Biskupiecka Federacja Sportu, ul. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec
Nazwa zadania: „Biskupiecka Federacja Sportu – Sportowy Powiat Olsztyński 2018”.
Kwota dotacji: 3 000,00 zł.

5) Gminny Klub Sportowy Gietrzwałd – Unieszewo, Sząbruk, ul. Świętego Huberta 8, 11-036 Gietrzwałd
Nazwa zadania: „Powiatowe Mini Mistrzostwa Świata Dziesięciolatków”.
Kwota dotacji: 1 000,00 zł.

6) Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” Świątki Sekcja Boksu, 11-008 Świątki 95
Nazwa zadania: „Międzynarodowe Mistrzostwa Województwa Warmińsko – Mazurskiego Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w boksie”.
Kwota dotacji: 1 000,00 zł.

7) Klub Sportowy JELONKI, ul. Lotników 11, 11-040 Dobre Miasto
Nazwa zadania: „Powiatowe Zawody w Wielobojach Lekkoatletycznych o Puchar Starosty Olsztyńskiego”.
Kwota dotacji: 1 500,00 zł.

Działanie: Popularyzacja zasad bezpiecznego zachowania się na drodze i na wodzie oraz ratownictwa i ochrony ludności:
1) Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barczewie, ul. Wojska Polskiego 36, 11-010 Barczewo.
Nazwa zadania: „Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Barczewie”.
Kwota dotacji: 1 500,00 zł.

Działanie: Organizacja imprez oraz realizacja działań i przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych:
1) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Dobrym Mieście, ul. Garnizonowa 20, 11-040 Dobre Miasto.
Nazwa zadania: „Jesteśmy aktywni w powiecie”.
Kwota dotacji: 3 000,00 zł

2) Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Żardeniki, Żardeniki 34, 11-320 Jeziorany.
Nazwa zadania: IV Turniej Bocce Powiatu Olsztyńskiego
Kwota dotacji: 1 000,00 zł

3) Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełno – SPRAWNYCH, ul. Kajki 49, 11-320 Jeziorany.
Nazwa zadania: „Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną”.
Kwota dotacji: 1 000,00 zł

4) Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Żardeniki, Żardeniki 34, 11-320 Jeziorany.
Nazwa zadania: „Dzień Rodziny w SOSW w Żardenikach”
Kwota dotacji: 1 000,00 zł

5) Fundacja 36i6, Różnowo 315, 11-001 Dywity
Nazwa zadania: „INIEMAMOCNYCH”
Kwota dotacji: 1 000,00 zł

6) Fundacja „Przyszłość dla Dzieci”, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn
Nazwa zadania: „Organizacja Wielkiego Finału kampanii Kilometry dobra”
Kwota dotacji: 1 000,00 zł

Działanie: Działania mające na celu upowszechnianie i wspieranie ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego:
1) Stowarzyszenie Miasto dobre dla zwierząt, ul. Warszawska 5a/12, 11-040Dobre Miasto.
Nazwa zadania: „Kot we wsi”
Kwota dotacji: 3 000,00 zł.

image_pdfimage_print
01 / 03 / 2018

Zobacz również:

geoportal_m

PKZ_2

99_locek_strategia

98_banerek-rodzina

PKZ_2

projekty-unijne

inwestycje powiatu
psd_klocek

u_pracy

RSO

nieodplatna_pomoc

PKZ_2

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji