Rokowania na sprzedaż półwyspu Lalka z wynikiem negatywnym


W środę 3 lipca w olsztyńskim starostwie odbyły się rokowania na sprzedaż malowniczego półwyspu Lalka z dawnym ośrodkiem rządowym Kormoran. Zakończyły się one wynikiem negatywnym, bo żaden z dwóch uczestników nie zaoferował wymaganej ceny minimalnej, która wynosiła 7 mln zł.

_

Trzecia próba sprzedaży malowniczej nieruchomości nad Jeziorem Łańskim okazała się nieudana. Choć tym razem nadzieje były dość duże, bo wymaganą zaliczkę w wysokości 700 tys. zł wpłaciło przed rokowaniami dwóch oferentów (we wcześniejszych przetargach nieograniczonych nikt nie wpłacił wadium – red.).
- Pierwszy z oferentów pochodzi z Mazowsza, a drugi z Warmii i Mazur – mówi Katarzyna Grzybowska, przewodnicząca komisji przetargowej.
Komisja przetargowa otworzyła koperty z ofertami w środę 3 lipca o godz. 9.30.
- Niestety, po otworzeniu kopert okazało się, że żaden z uczestników nie zaoferował wymaganej ceny minimalnej, która została określona przez Zarząd Powiatu w Olsztynie na 7 mln zł – informuje Katarzyna Grzybowska. – Obie oferty odbiegały dość znacznie od ceny minimalnej. W związku z tym rokowania zakończyły się wynikiem negatywnym.
To była trzecia nieudana próba zbycia nieruchomości o powierzchni 15,8 ha. W grudniu 2012 roku samorząd powiatowy usiłował sprzedać półwysep Lalka za 9,7 mln zł, ale nie było żadnego chętnego. W kolejnym przetargu cenę wywoławczą zmniejszono do 8,99 mln zł, jednak i tym razem nikt nie wpłacił wadium. Decyzję o dalszej przyszłości półwyspu Lalka podejmie w ciągu najbliższego miesiąca Zarząd Powiatu w Olsztynie.
Powiat Olsztyński przejął bajkowo położoną nieruchomość w połowie 2012 roku. Wcześniej półwysep z ośrodkiem wypoczynkowym „Kormoran” pozostawał w zarządzie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ministerstwo Skarbu od 2010 r. wystawiało obiekt w przetargach. Po kilku nieudanych próbach sprzedaży tzw. trwały zarząd nad ośrodkiem został wygaszony. Wojewoda warmińsko-mazurski w imieniu Skarbu Państwa przekazał nieruchomość w formie darowizny powiatowi.
Ośrodek „Kormoran” na półwyspie Lalka był częścią słynnego w PRL-u „imperium łańskiego”, w którym wypoczywali ówcześni dygnitarze. W łańskich lasach polowali m.in. Bolesław Bierut, Nikita Chruszczow, czy Leonid Breżniew.
Olsztyńskie starostwo sprzedało wcześniej dwa inne ośrodki rządowe – „Cyrankę” za 5 mln zł oraz „Kormorana” w Mierkach za 12,2 mln zł. Pieniądze ze sprzedaży zostały przeznaczone m.in. na remonty dróg oraz wkład własny powiatu do licznych inwestycji unijnych. 

Tak wygląda Lalka
W skład nieruchomości wchodzą: główny budynek hotelowy z 16 pokojami oraz wyremontowane i praktycznie gotowe do użytkowania dwa domki jednorodzinne, stajnia na pięć koni, nieużywana wozownia i budynek gospodarczy. W budynku hotelowym znajduje się niewielki basen i wyposażona kuchnia z częścią restauracyjną. W jednym z domków są cztery wyposażone apartamenty, a w drugim duży salon z kominkiem, kuchnia, łaźnia i sauna. Na jednym z cyplów półwyspu znajduje się myśliwska ambona. Na półwyspie żyje dzika zwierzyna. Nieruchomość posiada pełną infrastrukturę techniczną.