Radni uchwalili rekordowy budżet na 2019 rok


Rekordowo wysoki, bo sięgający po stronie wydatków blisko 185 mln zł, budżet na 2019 rok uchwalili radni podczas ostatniej w bieżącym roku sesji Rady Powiatu w Olsztynie. Dochody mają wynieść 156 mln zł. Po długiej, acz merytorycznej dyskusji, za przyjęciem planu finansowego głosowali wszyscy radni obecni na sali.

Zgodnie z zapowiedziami starosty olsztyńskiego, lokomotywą napędową Powiatu mają być w tej kadencji drogi. Wśród wydatków najwięcej więc środków założono na sprawy związane z utrzymaniem dróg powiatowych, na drugim miejscu znalazła się opieka społeczna i piecza zastępcza, a następnie oświata. – Plan finansowy zakłada realizację inwestycji na poziomie 75,5 mln zł. Z tego na przebudowę i modernizację dróg zostało przeznaczone około 59 mln zł. W planie przyszłorocznych inwestycji znalazły się też m.in. przebudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Biskupcu, projekt geodezyjny e-mapa 2, e-administracja, program Bezpieczny MOF, a także modernizacja Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście – mówi starosta olsztyński Andrzej Abako.

Głosowanie nad budżetem zostało poprzedzone uchwaleniem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Olsztyńskiego. Prognoza wcześniej otrzymała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. W związku z ambitnym planem Powiatu, konieczne jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 33,2 mln zł. Ma on zostać spłacony do 2039 roku. – To jedyny sposób, żeby zrealizować nasze plany inwestycyjne. Budżet jest jednak bezpieczny i powinien nam pozwolić na realizację kolejnych zadań. To bardzo ambitny budżet, ale te inwestycje naprawdę będzie widać na drogach, co z kolei przeniesie się na wzrost bezpieczeństwa – zapewnia starosta.

Podczas sesji nie zabrakło też akcentów świątecznych. W wykonaniu uczennicy Powiatowej Szkoły Muzycznej w Dywitach, Oliwii Smyk, radni i goście usłyszeli pieśń i melodie tradycyjnych kolęd zaaranżowanych na dwa oboje z towarzyszeniem fortepianu. Wszyscy zgromadzeni na sali sesyjnej zaśpiewali też najstarszą polską kolędę „Przybieżeli do Betlejem pasterze”.