RACHUNKI BANKOWE STAROSTWA


Nazwa rachunku – Dochody Starostwa
Numer rachunku – 42 1140 1111 0000 4163 2600 1002
Tytuł wpłaty – Opłaty komunikacyjne:

1) rejestracja pojazdu
2) rejestracja pojazdu + karta pojazdu
3) rejestracja stała pojazdu, przyczepy
4) rejestracja stała motoru
5) rejestracja pojazdu
6) rejestracja czasowa pojazdu
7) rejestracja tymczasowa pojazdu
8) rejestracja tymczasowa motoru
9) wymiana dowodu rejestracyjnego
10) wtórnik tablic rejestracyjnych
11) karta pojazdu
12) nalepka kontrolna
13) prawo jazdy
14) międzynarodowe prawo jazdy 15)zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi
16) licencja transportowa
17) wypis do licencji transportowej
18) opłata ewidencyjna
Pozostałe: opłaty geodezyjne (DOO), karty wędkarskie, czynsze, najem, trwały zarząd, opłata za udostępnienie informacji o środowisku

Nazwa rachunku – Dochody Skarbu Państwa
Numer rachunku – 15 1140 1111 0000 4163 2600 1003
Tytuł wpłaty – wieczyste użytkowanie, trwały zarząd, najm, dzierżawa, czynsz mieszkaniowy, wykup nieruchomości, rata za sprzedaż nieruchomości, przekształcenie prawa własności,raty za przekształcenie, opłata za sporządzenie wyceny nieruchomości,opłata legalizacyjna, inwestycje melioracyjne

Nazwa rachunku – Sumy depozytowe
Numer rachunku – 04 1140 1111 0000 4163 2600 1007
Tytuł wpłaty – wadium, zabezpieczenie należytego wykonania umowy

 

Wpłat można dokonywać również w oddziale mBanku przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 44a – bez prowizji.