Przełamać kryzys w rodzinie


Jak w nowatorski sposób pomagać dzieciom i rodzinom w kryzysie? Odpowiedzi na to pytanie poszukają uczestnicy konferencji „Kierunki wspierania rodzin Powiatu Olsztyńskiego”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie opracowuje nowoczesny system wspierania dzieci. Korzyści, jakie mają z tego wypłynąć, to m.in. poznanie sytuacji wybranych rodzin w powiecie olsztyńskim, poprawa przepływu informacji między instytucjami zajmującymi się pomocą rodzinie oraz nawiązanie relacji umożliwiających polepszenie jakości usług na rzecz rodzin.

O tym wszystkim będzie mowa na konferencji „Kierunki wspierania rodzin Powiatu Olsztyńskiego”, którą organizuje PCPR. Odbędzie się ona 26-27 października b. r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Kalwa” w Pasymiu (ul. Polna 83). Projekt współfinansuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Bardziej szczegółowe informacje na temat konferencji można uzyskać pod nr tel. (089) 521-06-61.

PROGRAM KONFERENCJI

Dzień pierwszy (czwartek, 26 października)

Dzień drugi (piątek, 27 października)