Przeciwdziałają wylaniu Łyny w Bartągu


Ulewne deszcze w ostatnim czasie spowodowały podniesienie poziomu wody w Łynie, co skutkowało zalaniem niektórych łąk i pastwisk w Bartągu. Starosta olsztyński Andrzej Abako zwołał dziś na miejscu doraźne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

W spotkaniu wzięli udział Michał Kontraktowicz – wójt gminy Stawiguda, Zbigniew Załuski – dyrektor wydziału zarządzania kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, Ewa Skowron z Zarządu Zlewni w Olsztynie (Wody Polskie), Sergiusz Dłuski – zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, Daniel Zakrzewski – kierownik Związku Spółek Wodnych oraz przedstawiciele Powiatowej Służby Drogowej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Bartągu, Urzędu Gminy Stawiguda oraz sami mieszkańcy.

Na miejscu przeprowadzono analizę bieżącej sytuacji. Decyzją zespołu pod przewodnictwem starosty na jutro zostały zaplanowane działania interwencyjne w postaci zamknięcia przepustu pod drogą powiatową, wykoszenia rowu i ułożenia z worków wału, który ma powstrzymać wylewanie Łyny na łąki. W przyszłym tygodniu rozpocznie się wykaszanie roślinności w korycie rzeki. Sytuacja będzie na bieżąco monitorowana, a w zależności od potrzeb podejmowane działania.

Na tę chwilę musimy szybko zareagować, żeby nie dopuścić wody do gospodarstw. Trzeba jednak spojrzeć na problem dalekowzrocznie i pomyśleć też o rozwiązaniu kompleksowym, aby w kolejnych latach sytuacja się nie powtarzała – mówił starosta Abako.

Zlewnia Olsztyn zaoferowała stworzenie opracowania profilu rzeki z pionowym i poziomym przekrojem, co mogłoby dać wskazówki co do tego, czy należałoby rzekę na przykład pogłębić lub odmulić. Będzie też sprawdzane, czy stacja pomp nie powinna zostać zmodernizowana, by radzić sobie z odpompowywaniem większej ilości wody.

DCIM100MEDIADJI_0117.JPG

zdj. Edward Szarnowski (za pośrednictwem OSP w Bartągu)