Praca w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza nabór na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Chodzi o zatrudnienie na zastępstwo, na podstawie umowy o pracę na czas określony – 2 etaty. 

Ze względu na specyfikę wykonywanych zadań (praca głównie w środowisku zamieszkania wskazanych rodzin zastępczych, wymagająca przemieszczania się między miejscowościami na terenie powiatu olsztyńskiego) preferowane będą osoby dyspozycyjne, posiadające doświadczenie w pracy w instytucjach pomocy społecznej oraz wykazujące się znajomością lokalnego środowiska. Informacje dotyczące sposobu aplikowania na stanowisko oraz szczegółowe wymagania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR: Ogłoszenie o pracy w PCPR

Dokumenty można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (ul. Bałtycka 65, 10-175 Olsztyn) do 17 marca 2020 r. do godz. 14:00.