Powiat zeskanuje swoje drogi


EFRR

Powiat Olsztyński zarządza 858 km dróg. Ich utrzymaniem i modernizacją na co dzień zajmuje się Powiatowa Służba Drogowa. Niebawem pomoże w tym skaning laserowy z fotorejestracją, na wykonanie którego 8 lipca samorząd zawarł umowę z firmą Visimind z Olsztyna.

Prace prowadzone będą w ramach zadania „Pozyskanie danych elektronicznych na temat sieci dróg powiatowych”. – Posłużymy się autorską technologią wykonania fotorejestracji oraz wysokorozdzielczego skaningu laserowego ze znakowaniem GPS. Przyjęte rozwiązania posłużą do budowy bazy danych ewidencji pasa drogowego i umożliwią  w przyszłości  szerokie wykorzystanie pozyskanych danych do prowadzenia prac planistycznych, inwentaryzacji oraz monitoringu pasa drogowego bez konieczności ponownego wykonywania prac w terenie. Globalne podejście do zarządzania infrastrukturą drogową wspierane będzie również przez dostarczone w ramach umowy oprogramowanie do prezentacji oraz dalszego opracowania danych, które w razie potrzeby będzie mogło oferować możliwość pracy „w chmurze” – tłumaczy Sławomir Gajdamowicz, wiceprezes Zarządu firmy Visimind Ltd. Sp. z o.o.

Całość rozwiązania stanowić będzie innowacyjne podejście do zarządzania infrastrukturą drogową. – Powiat Olsztyński jest obecnie liderem w zakresie cyfryzacji usług geodezyjnych, teraz przyszedł czas na drogi. Myślę, że pozyskanie danych przestrzennych pasa drogowego wpłynie na podniesienie jakości naszej pracy – ocenia Joanna Michalska, wicestarosta olsztyński.

Zadanie jest kolejnym etapem projektu pod nazwą „e-administracja w powiecie olsztyński”, który jest realizowany w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowej Służbie Drogowej. – To skomplikowany i różnorodny projekt. Wartość całkowita inwestycji opiewa na kwotę blisko 2,5 mln zł, z czego 85% wydatków kwalifikowalnych pokrywa Unia Europejska, pozostały koszt zabezpiecza budżet Powiatu. W ramach projektu zmodernizowaliśmy sieć LAN, wymieniliśmy sprzęt komputerowy, wyposażyliśmy i unowocześniliśmy serwerownię. Teraz chcemy pozyskać dane cyfrowe naszej sieci drogowej, a przed nami jeszcze wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów i uruchomienie portalu e-usług dla interesantów – mówi wicestarosta Michalska.

DSC_0260 DSC_0251