Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w Olsztynie nr 79/12


Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na marcowej sesji Rady Powiatu w Olsztynie publikujemy porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu w Olsztynie nr 79/12 w dniu 3 lipca 2012 roku (początek o godz. 12 w sali nr 206).

Porządek obrad:
Sprawy oświatowe.
Korespondencja bieżąca.
Sprawy różne i wolne wnioski.