Podpisano umowę na drogę osiedlową w Wólce


6 września 2018r. Henryk Duda wójt Gminy Kolno podpisał umowę na „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, obsługującego osiedle mieszkaniowe po byłym PGR w miejscowości Wólka, na działce nr 232 obrębu nr 12 Bęsia” z firmą Usługi Brukarskie i Budowlane Waldemar Komsta z Bisztynka na kwotę prawie 262 tys. zł. Zakończenie robót przewidywane jest na koniec października 2018 r.

Gmina Kolno uzyskała na ten cel 100% bezzwrotną pomoc finansową z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.