Placówki Oświatowe - Powiat Olsztyński
środa, 6 Lipiec 2022 , imieniny obchodzą: Dominika, Gotard
dodaj do ulubionych

szlak swietej warmii
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Tagi
Sonda

Placówki Oświatowe

Projekty finansowane z zewnętrznych źródeł wsparcia realizowane przez szkoły i placówki oświatowe Powiatu Olsztyńskiego w latach 2015 – 2019[1]

 

Zespół Szkół w Olsztynku

Tytuł projektu Program, w ramach którego aplikowano o środki finansowe Wartość całkowita projektu/dofinansowanie/ wkład własny Czy projekt został zrealizowany zgodnie z umową? Czy projekt został rozliczony zgodnie z umową? Podstawowe informacje dotyczące projektu
Nowoczesny zamek Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 281 608,84 zł/

253 447,95 zł/

28 160,89 zł

 

TAK TAK Wyposażenie ZS w Olsztynku w pracownię do realizacji podstawy programowej nowego kierunku kształcenia zawodowego: technik technologii żywienia.

Studia podyplomowe dla 2 nauczycieli kształcenia zawodowego z chemii i analizy żywności; doskonalenie 2 nauczycieli – kurs CAD

Zamek kształci zawodowo Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 262 658,10 zł/

236 392,10 zł/

26 266,00 zł

 

TAK TAK Celem projektu był wzrost kwalifikacji 24 uczniów – realizacja kursów zawodowych oraz zdobycie niezbędnych kompetencji na rynku pracy.

Kursy: barman, barista, kelner, branżowy kurs kwalifikacji językowych, szkolenie z autoprezentacji.

Uczniowie odbywali płatne staże w hotelach i restauracjach w Polsce

 

Zespół Szkół w Biskupcu

Tytuł projektu Program, w ramach którego aplikowano o środki finansowe Wartość całkowita projektu/dofinansowanie/ wkład własny Czy projekt został zrealizowany zgodnie z umową? Czy projekt został rozliczony zgodnie z umową? Podstawowe informacje dotyczące projektu
Przyjaźń i wrogość – polsko – niemieckie relacje na przykładzie regionów Olsztyna i Osnabruck w historii i teraźniejszości Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Erasmus+

14 900,00 euro

(całość projektu sfinansowana)

 

TAK TAK W ramach projektu odbyły się dwie mobilności do kraju partnera – Greselius Gymnasium Schule in Bramsche Osbarbuck.

W projekcie wzięło udział 16 uczniów klas liceum ogólnokształcącego.

 

Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach

Tytuł projektu Program, w ramach którego aplikowano o środki finansowe Wartość całkowita projektu/dofinansowanie/ wkład własny Czy projekt został zrealizowany zgodnie z umową? Czy projekt został rozliczony zgodnie z umową? Podstawowe informacje dotyczące projektu
Nowoczesny rolnik Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 1 886 249,52 zł/

1 697 624,52 zł

188 625,00 zł (niefinansowy)

W trakcie realizacji W trakcie realizacji Realizacja kursów zawodowych dla 60 uczniów Technikum w zawodach weterynarz i rolnik. Realizowanie płatnych staży zawodowych w gospodarstwach oraz gabinetach weterynaryjnych.

Zakup maszyn rolniczych.

Poszerzenie kwalifikacji zawodowych – studia podyplomowe 2 nauczycieli.

Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 5 226 685,86 zł/

4 701 025,68 zł/

10,06%

Na etapie wnioskowania Na etapie wnioskowania Przygotowanie i realizacja wysokiej jakości usług poradnictwa edukacyjno – zawodowego szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe.

Zakładany udział 71 uczniów i 1 nauczyciela.

Projekty realizowane przez firmy zewnętrzne na rzecz ZSR w Smolajnach
Nowoczesny rolnik

(rok szkolny 2017/2018)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 136 208,60 zł/

122 587,60 zł/

13 621,00 zł

- - Nabycie kwalifikacji i kompetencji przez 12 uczniów: kurs spawania, kos spalinowych i pił mechanicznych.

Realizacja płatnych staży.

Nowoczesny rolnik

(rok szkolny 2018/2019)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 288 086,10 zł/

259 276,10 zł/

28 810,00 zł

- - Nabycie kwalifikacji i kompetencji przez 18 uczniów: kurs spawania, kos spalinowych i pił mechanicznych.

Realizacja płatnych staży.

Nowoczesny rolnik

(rok szkolny 2019/2020)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 373 920,00 zł/

336 527,00 zł/

43 393,00 zł

- - Nabycie kwalifikacji i kompetencji przez 18 uczniów: kurs spawania, kos spalinowych i pił mechanicznych, kurs autoprezentacji i asertywności.

Realizacja płatnych staży.

Zawodowi rolnicy przyszłością nowoczesnego Agrobiznesu Erasmus+ - - - Realizacja 4-tygodniowych staży zawodowych w Grecji dla 20 uczniów (technik rolnik).

 

Zespół Szkół w Dobrym Mieście

Tytuł projektu Program, w ramach którego aplikowano o środki finansowe Wartość całkowita projektu/dofinansowanie/ wkład własny Czy projekt został zrealizowany zgodnie z umową? Czy projekt został rozliczony zgodnie z umową? Podstawowe informacje dotyczące projektu
Staże zagraniczne szansą na lepsze zatrudnienie Erasmus+

(2016 r.)

183 062,63 zł/

183 062,63 zł/

0 zł

TAK TAK Realizacja staży zawodowych w Grecji – Tolo dla 20 uczniów (informatycy i logistycy).

Projekt miała na celu podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i społecznych.

Uczniowie otrzymali certyfikaty oraz dokument Europass.

W projekcie brał udział 1 nauczyciel – opiekun grupy.

Staże z Erasmusem szansą na lepsze zatrudnienie Erasmus+

(2017 r.)

186 126,93 zł/

186 126,93 zł/

0 zł

TAK TAK Realizacja staży zawodowych w Grecji – Tolo dla 20 uczniów (informatycy i logistycy).

Projekt miała na celu podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i społecznych.

Uczniowie otrzymali certyfikaty oraz dokument Europass.

W projekcie brał udział 1 nauczyciel – opiekun grupy.

Stażowo – zawodowo Erasmus+

(2018 r.)

157 602,29 zł/

157 602,29 zł/

0 zł

TAK TAK Realizacja staży zawodowych w Grecji – Tolo dla 16 uczniów (informatycy i logistycy).

Projekt miała na celu podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i społecznych.

Uczniowie otrzymali certyfikaty oraz dokument Europass.

W projekcie brał udział 1 nauczyciel – opiekun grupy.

Stażowo – zawodowo Erasmus+

(2019 r.)

156 348,69 zł/

156 348,69 zł/

0 zł

TAK TAK Realizacja staży zawodowych w Grecji – Tolo dla 16 uczniów (informatycy i logistycy).

Projekt miała na celu podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i społecznych.

Uczniowie otrzymali certyfikaty oraz dokument Europass.

W projekcie brał udział 1 nauczyciel – opiekun grupy.

Czas na staż Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 364 740,58 zł/

328 266,52 zł/

36 474,06 zł

TAK TAK Staże zawodowe (przedsiębiorstwa krajowe) dla 20 uczniów Technikum (informatyk i logistyk).

Kursy i szkolenia realizowane w ramach projektu: ECDL, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem, tworzenie stron www, prawo jazdy kat. B, wózki jezdniowe z uprawnieniami.

Kursy zawodowe szansą na zatrudnienie Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 396 360,43 zł/

356 724,38 zł/

39 636,05 zł

TAK TAK Staże zawodowe (przedsiębiorstwa krajowe) dla 20 uczniów Technikum (informatyk i logistyk).

Kursy i szkolenia realizowane w ramach projektu: ECDL, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem, tworzenie stron www, prawo jazdy kat. B, wózki jezdniowe z uprawnieniami.

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Żardenikach

Tytuł projektu Program, w ramach którego aplikowano o środki finansowe Wartość całkowita projektu/dofinansowanie/ wkład własny Czy projekt został zrealizowany zgodnie z umową? Czy projekt został rozliczony zgodnie z umową? Podstawowe informacje dotyczące projektu
Doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żardenikach dostosowujące go do reformy oświaty Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 268 931,83 zł/

222 944,49 zł

45 987,34 zł

Tak Tak W ramach projektu zakupiono i zamontowano 4 platformy przyschodowe.

Wyposażono w meble, pomoce dydaktyczne i sprzęt ICT pracownie do zajęć naukowo – informatycznych.

Wyposażono w meble, pomoce dydaktyczne i sprzęt ICT pracownie do zajęć komunikacji alternatywnej.

Wyposażono w sprzęt sportowy i rehabilitacyjny sale gimnastyczną.

Projekty realizowane przez firmy zewnętrzne na rzecz ZSR w Smolajnach
Bliżej ludzi, bliżej świata, bliżej samodzielności – wsparcie wychowanków SOSW w Żardenikach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 342 688,86 zł/

315 488,86 zł/

27 200,00 zł (niefinansowy)

W trakcie realizacji W trakcie realizacji W ramach projektu doposażono pracownie plastyczną i ceramiczną oraz inne, w których prowadzone są zajęcia.

Zakupiono sprzęt niezbędny do diagnozy i prowadzenia terapii metodą Johansena.

W ramach projektu wychowankowie SOSW uczestniczą w wycieczkach (21 wyjazdów edukacyjnych).

Udział pracowników SOSW w szkoleniach z zakresu stosowania nowoczesnych i aktywizujących metod nauczania oraz diagnozy i prowadzenia treningu słuchowego.

Pracuję, bo warto – aktywizacja społeczno – zawodowa wychowanków SOSW w Żardenikach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 307 112,50 zł/

291 532,50 zł/

15 580,00 zł (niefinansowy)

W trakcie realizacji W trakcie realizacji Udział pełnoletnich wychowanków ośrodka w działaniach aktywizacyjno – zawodowych, m.in. przygotowanie indywidualnych planów rozwoju, wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe, prawne, ekonomiczne, psychospołeczne, wizyty studyjne w zakładach pracy, kursy zawodowe (komputerowy, barista, poruszanie się motorynką, itp.).

 

Powiatowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Dywitach

Tytuł projektu Program, w ramach którego aplikowano o środki finansowe Wartość całkowita projektu/dofinansowanie/ wkład własny Czy projekt został zrealizowany zgodnie z umową? Czy projekt został rozliczony zgodnie z umową? Podstawowe informacje dotyczące projektu
Rozwiń skrzydła – innowacyjne metody w edukacji artystycznej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Erasmus+

290 668,37 zł/

290 668,37 zł/

0 zł

Tak Tak Udział 39 nauczycieli szkoły w międzynarodowych kursach i szkoleniach w Finlandii, Islandii i Austrii.

Cele projektu: poznanie innowacyjnych metod nauczania, stworzenie autorskich programów nauczania, nawiązanie współpracy ze szkołami partnerskimi

 

 

[1] W zestawieniu nie ujęto projektów finansowanych ze źródeł ministerialnych oraz dotacji jst

image_pdfimage_print
12 / 02 / 2014

Zobacz również:

geoportal_m

PKZ_2

99_locek_strategia

98_banerek-rodzina

PKZ_2

projekty-unijne

inwestycje powiatu
psd_klocek

u_pracy

RSO

nieodplatna_pomoc

PKZ_2

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji