Pilotażowy program AKTYWNY SAMORZĄD


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie jest realizatorem programu „AKTYWNY SAMORZĄD”, finansowanego ze środków PFRON, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Przedstawiamy formy wsparcia objęte programem w 2020 roku.

MODUŁ I: LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ, w tym:

1) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
- Zadanie 1 i 4:
pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
- Zadanie 2 i 3:
pomoc w uzyskaniu prawa jazdy;

2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
- Zadanie 1, 3 i 4:
pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
- Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
- Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu;

3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
- Zadanie 1:
pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
- Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, co najmniej na III poziomie jakości
- Zadanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;

4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

 

MODUŁ II: POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium. Dofinansowanie będzie następowało na wniosek osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu olsztyńskiego.

Wnioski o dofinansowanie można składać:
1. Osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, Plac Bema 5 (pok.122), lub za pośrednictwem poczty.
2. W formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (https://sow.pfron.org.pl)
- w ramach Modułu I od dnia 01 marca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.
- w ramach Modułu II

 Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 89 523 28 00.

Wnioski są dostępne w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie lub można je pobrać ze strony internetowej: www.pcpr-powiatolsztynski.pl.

aktywny_samorzad logoPFRON 2020