Pierwsze spotkanie z burmistrzami i wójtami


Remonty i budowy dróg powiatowych, sprawy z zakresu edukacji, pomocy społecznej i promocji oraz funkcjonowanie powiatowego Urzędu Pracy – to tylko niektóre tematy, którymi zajęli się wójtowie i burmistrzowie powiatu olsztyńskiego na spotkaniu ze starostą.

Włodarze gmin i powiatu spotkali się w Starostwie Powiatowym w Olsztynie w poniedziałek 12 stycznia, by porozmawiać o współpracy samorządów oraz łączących ich problemach. Po wyborach samorządowych nastąpiły zmiany na niektórych stanowiskach, zatem był to również dobry moment na poznanie się.

Tematem dominującym okazały się drogi powiatowe. Burmistrzowie i wójtowie byli absolutnie zgodni, że trzeba dużej poprawy stanu dróg, a co za tym idzie – zwiększenia funduszy na ich poprawę. Zgodziła się z tym również Małgorzata Chyziak, starosta olsztyński.
- Jest to dla mieszkańców niewątpliwie jeden z najważniejszych tematów. Nie ma tygodnia żebym nie rozmawiała z interesantami właśnie w tej sprawie. Dlatego kolejne posiedzenie poświęcę drogom – zapowiedziała starosta.

Samorządowcy wskazywali również inne tematy, o których chcieliby rozmawiać częściej i wypracować wspólne stanowiska. Na kwestie związane z działaniem filii powiatowej szkoły muzycznej oraz szkół ponadgminazjalnych, prowadzonych przez powiat na terenie gmin, zwrócili uwagę burmistrzowie Olsztynka oraz Barczewa. Na problemy związane z funkcjonowaniem powiatowego Urzędu Pracy zwrócił natomiast uwagę Burmistrz Dobrego Miasta. Stanisław Trzaskowski zaproponował wypracowanie wspólnego partnerstwa z przedsiębiorcami w sprawie zatrudnienia.

Kolejnymi tematami, które podejmowano na spotkaniu były m.in. kwestie dotyczące naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego, funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej, a także raz jeszcze pojawiły się sprawy drogowe. Tym razem chodziło o inwestycje, które będą w przyszłości realizowane ze środków unijnych – przeznaczonych na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Ponadto uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na promocję powiatu. Ich zdaniem powinna ona być ściślejsza i bardziej skoordynowana z gminami.

Włodarze gmin powiatu na spotkaniu ze starostą olsztyńskim.

2