środa, 31 Maj 2023 , imieniny obchodzą: Aniela, Petronela
dodaj do ulubionych

szlak swietej warmii
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Tagi
Sonda

Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadań publicznych w 2020 r.

Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie zadań publicznych w 2020 r.

Zarząd Powiatu w Olsztynie ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na wykonanie w 2020 roku zadań publicznych, związanych z realizacją zadań Powiatu Olsztyńskiego, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pula  środków na ten cel wynosi 179 tys. zł. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 6 marca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Olsztynie (pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn), w sekretariacie Starosty Olsztyńskiego (2 piętro, pokój 207) lub w Biurze Obsługi Interesanta (parter). Decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Olsztynie.

 

Rodzaje zadań oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w roku 2020:
1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
1) Zbiórka żywności na potrzeby domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków oraz innych jednostek na terenie Powiatu Olsztyńskiego.

2. Ochrona i promocja zdrowia:
1) Popularyzacja zasad bezpiecznego zachowania się na drodze i na wodzie oraz ratownictwa i ochrony ludności.
2) Promocja zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych Warmii.

3. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych:
1) Organizacja imprez oraz realizacja działań i przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych.

4. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie:
1) Udzielanie stypendiów uczniom i studentom pochodzącym z terenu powiatu, osiągającym wysokie wyniki w nauce.

5. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
1) Impreza, cykl imprez, działania i przedsięwzięcia o zasięgu co najmniej powiatowym polegające na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury mające na celu wspieranie i promocję twórczości, w tym amatorskiej, edukację i oświatę kulturalną, realizację działań i inicjatyw na rzecz dzieci i młodzieży mających na celu oddziaływanie wychowawcze i profilaktyczne.
2) Działania mające na celu ochronę i opiekę nad zabytkami, w tym wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na terenie powiatu olsztyńskiego.

6. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
1) Impreza lub cykl imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu podnoszenie aktywności ruchowej.

7. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego:
1) Działania mające na celu upowszechnianie i wspieranie ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego.
2) Działania mające na celu upowszechnianie i rozwój edukacji ekologicznej poprzez działania ochronne i zabezpieczające jednostek OSP, skierowane do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Olsztyńskiego.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach do pobrania:

image_pdfimage_print

Zobacz również:

geoportal_m

PKZ_2

99_locek_strategia

98_banerek-rodzina

PKZ_2

projekty-unijne

inwestycje powiatu
psd_klocek

u_pracy

RSO

nieodplatna_pomoc

PKZ_2

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji