Obwieszczenie Starosty Olsztyńskiego - 31 maja 2021r.


Na podstawie art. 15 zzzzzn1 , ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020, poz. 1842 ze zm.), w związku z istniejącym stanem epidemii,
Starosta Olsztyński podaje do publicznej wiadomości informację o wstrzymaniu biegu terminów załatwiania spraw w Wydziale Budownictwa i Infrastruktury na okres 30 dni, od dnia 01.06.2021 r.,

Oryginalny dokument