Nowy sprzęt i podwyżki płac w szpitalu


Dobre wieści zarówno dla pracowników, jak i pacjentów płyną z dobromiejskiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Olsztyński. Szpital kontynuuje dobrą passę i po zakończeniu minionego roku na plusie, nadal utrzymuje wynik dodatni. – Po ośmiu miesiącach roku bieżącego w kasie ZZOZ są 84 tysiące na plusie – mówi Wiesław Makowski, p.o. dyrektora placówki. – Dobra sytuacja szpitala pozwala nam na inwestycję w sprzęt medyczny oraz podwyżki wynagrodzeń pracowników.

Podwyżki w wysokości 5% dotychczasowej pensji obejmą wszystkich pracowników Zakładu od 1 stycznia 2015. A to nie koniec dobrych wieści… – Mając na uwadze zwiększone wydatki w okresie świątecznym, chcemy naszym pracownikom przyznać jeszcze w grudniu tego roku specjalną premię uznaniową.

Są też dobre wiadomości dla pacjentów. Do Poradni Chirurgicznej trafił rektoskop, ułatwiający procedury zabiegowe na przewodzie pokarmowym. Zwiększył się też zakres rzeczowy badań laboratoryjnych, dzięki czemu pacjenci na przykład z chorą tarczycą nie muszą już jeździć na badania do Olsztyna. Szefostwo ZZOZ zabezpieczyło środki na defibrylator, który w listopadzie trafi do Działu Pomocy Doraźnej. W planach jest jeszcze remont Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz wprowadzenie elektronicznego systemu ewidencji pacjentów.

Szefostwo szpitala myśli też o komforcie i kondycji psychicznej swoich pacjentów. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich powstał projekt stworzenia przy szpitalu obszaru rekreacyjno-wypoczynkowego. – Z „ogródka” korzystaliby nie tylko pacjenci z Zakładu, ale też osoby starsze z miasta – mówi dyrektor Makowski. – Kontakt z przyrodą i innymi ludźmi dobrze by wpływał na kondycję emocjonalną naszych pensjonariuszy.

Projekt zakłada wyrównanie terenu, a następnie zagospodarowanie go klombami kwiatowymi i krzewami. Powstałaby alejka z drewnianymi ławkami dla spacerowiczów i karmnikami dla ptaków oraz plac ćwiczeń z barierką gimnastyczną. Projekt czeka na ostateczne rozpatrzenie Urzędu Marszałkowskiego. Inwestycja miałaby być sfinansowana w 80% ze środków unijnych, pozostałych 20% pochodziłoby z kasy Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście.