Nowe zasady ochrony przed koronawirusem


24 marca 2020 r. premier Mateusz Morawiecki podczas wspólnej konferencji z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim przedstawił nowe (obowiązujące od 25.03.2020 do 11.04.2020) zasady ochrony przed koronawirusem, związane ze zgromadzeniami i przemieszczaniem się:
✔️ Ograniczenie przemieszczania się za wyjątkiem: drogi do i z pracy, niezbędnych spraw życia codziennego (zakupy w sklepie, aptece, wyprowadzenie psa)
✔️Ograniczenie liczby pasażerów w transporcie zbiorowym (dozwolona liczba osób to połowa miejsc siedzących)
✔️ Zakaz zgromadzeń (wyjątkiem są wydarzenia, w których uczestniczą wyłącznie członkowie rodziny)
✔️ Utrzymane są dotychczasowe ograniczenia (funkcjonowanie galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej).
Podstawą prawną jest rozporządzenie do Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Szczegółowe informacje na temat nowego rozporządzenia do Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi:

Ograniczenia w przemieszczaniu się
Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy więc:

Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.

 

W autobusie tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących
Środki publicznego transportu zbiorowego nadal działają. Jednak w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób. Chodzi o to, by Polacy mieli dostęp do komunikacji. Należy jednak zadbać o to, by autobusy nie były przepełnione.

Całkowity zakaz zgromadzeń – chyba że z najbliższymi
Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będziesz mógł się jednak spotykać z najbliższymi.

Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych
Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym. Tutaj jednak zostaje wprowadzona kolejna ważna zasada. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. Premier zachęca do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.

Zakłady pracy
Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.

Pozostałe ograniczenia nadal obowiązują
Mimo wprowadzanych zmian, w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej. Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.

(źródło: gov.pl)
zdjęcie: zrzut ekranu z konferencji on-line relacjonowanej przez Kancelarię Premiera/FB