Nowe wydanie legend warmińskich


12 stycznia w budynku dawnej szkoły w Brąswałdzie odbyła się promocja wznowienia wydawniczego Baśni i legend warmińskich „O różnych kłobukach, skarbach i zaklętych zamkach” Marii Zientary-Malewskiej. Materiał do wydania został wybrany i opatrzony wstępem profesora Jana Chłosty, który podczas spotkania wygłosił odczyt na temat warmińskiej autorki.
- To nie przypadek, że to spotkanie odbywa się w Brąswałdzie. Bo tu Maria Zientara-Malewska się urodziła, w tej szkole uczyła się, a potem prezentowała swoje utwory. Jej baśnie posiadają wiele cech typowych dla swojego gatunku, czyli kontrasty biedny-bogaty, sprawiedliwy-egoista, mądry-mniej mądry. Tym, co je jednak wyróżnia jest lokalność. Kilkanaście bajek z tego zbioru dotyczy Brąswałdu i jego okolic. Jest więc zamek w Bukwałdzie, kamienna kobieta, skarby ukryte pod drzewem… – mówił olsztyński badacz kultury warmińskiej.

Książka zawiera 57 baśni i legend bogato zilustrowanych przez Małgorzatę Śrutkowską-Felińską, reprodukcję rękopisu bajki, słowniczek wyrażeń gwarowych ułatwiający zrozumienie tekstów, notę o autorce opatrzoną archiwalnymi fotografiami z rodzinnych zbiorów Marii Surynowicz. Wydawcą jest Edytor „WERS” w Olsztynie Tomasz Śrutkowski.

W spotkaniu promocyjnym utworów warmińskiej autorki, której 120 rocznicę urodzin obchodziliśmy w 2014 roku, wzięło udział 25 osób, m.in. radni i Przewodnicząca Rady Powiatu w Olsztynie, dyrektorzy wydziałów w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, wójt i radny Gminy Dywity, dyrektor GOK w Dywitach, pracownicy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, proboszcz parafii w Brąswałdzie i nauczyciele dywickiej szkoły.