Nieodpłatna pomoc prawna - zmiana organizacji


W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwlaczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) w celu zapewnienia bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294 z późn. zm.) Starosta Olsztyński tymczasowo zawiesza od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach i wprowadza organizację udzielania porad za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.

Nieodpłatna pomoc lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będą udzielane osobie uprawnionej wyłącznie telefonicznie lub mailowo po wcześniejszym przesłaniu na adres e-mail: organizacyjny@powiat-olsztynski.pl wniosku o uzyskanie nieodpłatnej porady prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej, zawierającego oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.