Nabór wniosków na sprzęt dla strażaków


Zarząd Powiatu w Olsztynie ogłosił nabór wniosków na udzielenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. O dofinansowanie na zakup sprzętu mogą się ubiegać strażacy-ochotnicy z terenu powiatu. Nabór trwa do 30 kwietnia 2014 roku.

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu już po raz czwarty w historii mogą starać się o pieniądze z budżetu Powiatu Olsztyńskiego na zakup specjalistycznego sprzętu. W poprzednich dwóch latach nabory wniosków cieszyły się dużym powodzeniem, a z możliwości dofinansowania skorzystało kilkadziesiąt jednostek OSP. Za powiatowe fundusze strażacy kupili do tej pory m.in. tak potrzebny sprzęt, jak wentylatory oddymiające, detektory wielogazowe, pompy pływające, czy mundury i piły.
- Wspieramy strażaków-ochotników, bo doposażenie sprzętowe poszczególnych jednostek  zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo przeciwpożarowe w powiecie – uważa Mirosław Pampuch, starosta olsztyński.
Wysokość kwoty o jaką może starać się pojedynczy wnioskodawca to 5 tys. zł. Z pomocy powiatu powinno skorzystać w tym roku 25 jednostek OSP, bo środki w budżecie przeznaczone na ten cel w 2014 roku wynoszą 125 tys. zł. W dwóch poprzednich latach powiat ufundował sprzęt strażakom za łączną kwotę 360 tys. zł. Ostateczny termin składania wniosków to 30 kwietnia.

Poniżej przedstawiamy uchwały Zarządu Powiatu w Olsztynie określające zadania przeznaczone do dofinansowania oraz procedurę rozpatrywania wniosków.

Uchwała zadania

Uchwała procedura