MultiSport we Wrzesinie


Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrzesinie 9 marca 2015 r. przystąpiła do Programu Sportowego „MultiSport” finansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Operatorem wojewódzkim tego projektu na Warmii i Mazurach jest Warmińsko – Mazurska Federacja Sportu w Olsztynie.

W ramach programu uczniowie klas IV-VI w okresie marzec – grudzień (z wyłączeniem wakacji) będą uczestniczyli w bezpłatnych zajęciach sportowo-rekreacyjnych realizowanych 3 razy w tygodniu po 90 min.

Główne cele programu: