Lepszy start dla uczniów Zespołu Szkół w Olsztynku


Staże zawodowe, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, kurs barmana, czy nauka angielskiego – to tylko niektóre umiejętności jakie będą mogli zdobyć uczniowie Zespołu Szkół w Olsztynku. A wszystko za sprawą realizacji projektu unijnego „Lepszy start uczniów Technikum Hotelarskiego Zespołu Szkół im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku”. Wartość projektu to prawie pół miliona złotych.

_

Dane szczegółowe projektu realizowanego przez ZS w Olsztynku:
Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Dyrektor Zespołu Szkół im. K.C Mrongowiusza w Olsztynku informuje o realizacji projektu „Lepszy start uczniów Technikum Hotelarskiego Zespołu Szkół im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  PO KL.

Wartość całkowita projektu - 468 800,00 PLN
Wkład środków europejskich – 398 480,00 PLN
Dofinansowanie budżetu państwa – 10 548,00 PLN
Wkład własny ze środków Powiatu Olsztyńskiego – 59 772,00 PLN

Miejsce i siedziba Biura Projektu:
Zespół Szkół im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku
ul. Zamkowa 6,
11-015 Olsztynek
Tel/fax 89 519 26 27
www.zamek.edu.pl

Cele projektu:
1) podniesienie umiejętności praktycznych niezbędnych na rynku pracy 60 uczniów Technikum Hotelarskiego Zespołu Szkół w Olsztynku do sierpnia 2014 r. przez staże zawodowe i dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych,
2) podniesienie umiejętności z zakresu języka angielskiego wśród 60 uczniów Zespołu Szkół w Olsztynku przez uczestnictwo w zajęciach dodatkowych do maja 2014 r., uzyskanie przez uczestników certyfikatu TOEIC,
3) podniesienie umiejętności z zakresu ICT wśród 60 uczniów Zespołu Szkół w Olsztynku przez uczestnictwo w zajęciach dodatkowych w okresie do maja 2014 r., uzyskanie przez uczestników certyfikatu ECDL,
4) podniesienie kwalifikacji zawodowych wśród 60 uczniów Zespołu Szkół w Olsztynku przez uczestnictwo w kursie barmana w okresie do sierpnia 2014 r., uzyskanie przez uczestników certyfikatu barmana I stopnia.

Projekt realizowany od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2014 r. Rekrutacja uczniów Technikum Hotelarskiego Zespołu Szkół w Olsztynku do projektu odbędzie się we wrześniu 2012 r.

Projekt „Lepszy start uczniów Technikum Hotelarskiego Zespołu Szkół im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego