Kontakt


Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel: 89 527 21 30,  521 05 19
fax: 89 527 24 14

Stanowisko Obsługi Interesanta pracuje
od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00
starostwo@powiat-olsztynski.pl

Wydział Komunikacji i Transportu
poniedziałek 7:30 – 15:30
wtorek – czwartek 7:30 – 14:30
piątek 7:30 – 13:30

Rejestracja: tel: 89 523 28 81 – pok. 12
Prawo jazdy: 89 521 05 22 – pok. 18  /  89 521 05 24 – pok. 16
Transport: 89 521 05 16 – pok. 15
komunikacja@powiat-olsztynski.pl

Godziny przyjmowania interesantów w wydziale Gospodarki Nieruchomościami są zróżnicowane

Wydział Gospodarki Nieruchomościami - Starostwo Powiatowe w Olsztynie
Konsultacje w sprawie wyłączenia z produkcji rolniczej: Poniedziałek – Piątek: 9:00 – 12:00 (w pozostałych przypadkach 7:00-15:00)

Stanowiska zamiejscowe
w Biskupcu i Dobrym Mieście:

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek: 8:00 – 15:00
Wtorek – Czwartek: 8:00 – 14:00
Piątek: 8:00 – 13:30

UWAGA !
W zamiejscowym Stanowisku Pracy w Dobrym Mieście nie ma kasy i terminali płatniczych. Załatwiając sprawę za którą ma być uiszczona jakakolwiek opłata należy dołączyć do wniosku dowód opłaty w formie papierowej (opłatę dokonujemy w banku, na poczcie lub przelewem internetowym).

 

Wydział Organizacyjny
pokój 15
tel. +48 89 521 05 11
fax +48 89 527 24 14
or@powiat-olsztynski.pl
Wydział Budżetu i Finansów
pokój 210
tel. +48 89 521 05 00
fax +48 89 521 05 01
fn@powiat-olsztynski.pl
Wydział Gospodarowania Środowiskiem
pokój 233
tel. +48 89 523 28 88
fax +48 89 527 24 14
gs@powiat-olsztynski.pl
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
pokój 304
tel. +48 89 521 05 57 (-47)
fax +48 89 521 05 17
zk@powiat-olsztynski.pl
Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
pokój 104
tel. +48 89 523 28 80
fax +48 89 521 05 38
ok@powiat-olsztynski.pl
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
pokój 112
tel. +48 89 523 28 78
fax +48 89 521 05 01
gn@powiat-olsztynski.pl
Wydział Geodezji
pokój 132B
tel. +48 89 521 05 49
fax +48 89 527 24 14
w.truszczynska@powiat-olsztynski.pl
Stanowisko ds. Promocji
pokój 305,309
tel. +48 89 521 05 42
fax +48 89 521 05 17
ipr@powiat-olsztynski.pl
Wydział Budownictwa i Infrastruktury
pokój 225
tel. +48 89 521 05 66 (-13)
fax +48 89 527 24 14
ib@powiat-olsztynski.pl
Wydział Inwestycji i Rozwoju Lokalnego
Stanowisko ds. rozwoju i zamówień publicznych
tel. (89) 523 28 74, (89) 521 05 64
pok. 218, 221
e-mail: irl@powiat-olsztynski.pl

Szczegółowa lista pracowników z telefonami do komórek

 

Komentarze i pytania są mile widziane.

* indicates required field