poniedziałek, 16 Maj 2022 , imieniny obchodzą: Andrzej, Jedrzej
dodaj do ulubionych

szlak swietej warmii
kalendarz wydarzeń
szybki kontakt

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Bema 5, 10-516, Olsztyn
tel.: 89 527 21 30
tel.: 89 521 05 19
fax: 89 527 24 14
starostwo@powiat-olsztynski.pl
Tagi
Sonda

Konkurs na szkolne programy zdrowotne

Konkurs na szkolne programy zdrowotne

Zarząd Powiatu w Olsztynie zaprasza do składania projektów programów zdrowotnych, które realizowane będą w 2017 r. w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Olsztyński. Programy powinny dotyczyć co najmniej jednego z wymienionych obszarów tematycznych:

  • Aktywność fizyczna – znaczenie dla prawidłowego rozwoju, promocja aktywnych form spędzania czasu wolnego, stwarzanie możliwości do uprawiania sportu oraz aktywnej rekreacji przez dzieci i młodzież szkolną.
  • Stwarzanie warunków do wspierania i rozwoju pasji oraz zainteresowań sprzyjających zdrowemu i aktywnemu stylowi życia młodzieży; budowanie przyjaznego i wspierającego środowiska szkolnego, zapobieganie wykluczeniu jednostek, integracja.
  • Higiena psychiczna – sposoby i organizacja spędzania wolnego czasu, stres i sposoby jego ograniczania, kultura współżycia w grupie, rodzinie, społeczności lokalnej. Prawa i autonomia jednostki, asertywność i empatia, zapobieganie występowaniu problemów emocjonalnych u młodzieży – m.in. depresji, nerwic, stanów lękowych.
  • Zasady oraz znaczenie zdrowego odżywiania.
  • Profilaktyka zaburzeń odżywiania.
  • Profilaktyka uzależnień, stosowanie używek, środków odurzających, zagrożenia spowodowane stosowaniem anabolików; dopalacze; inne rodzaje uzależnień – w tym uzależnienie od gier komputerowych i internetu.
  • Agresja i przemoc – zapobieganie narastaniu zjawiska agresji, w tym agresji
    i przemocy w grupach rówieśniczych oraz w szkole, cyberprzemoc.
  • Pierwsza pomoc przedmedyczna.

Projekt programu powinien zawierać następujące elementy:
nazwę i temat programu, uzasadnienie realizacji programu w placówce (diagnoza problemu) oraz określenie jego celu i zakładanych rezultatów, miejsce i termin realizacji zadania, oznaczenie grupy celowej, informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz zasobie kadrowym i kompetencjach osób zapewniających wykonanie zadania, a także o zakresie obowiązków tych osób, harmonogram poszczególnych działań wraz z opisem sposobu ich realizacji, szczegółowy kosztorys z podziałem na źródła finansowania programu, określenie sposobu ewaluacji programu.

W ramach realizacji ww. programów szkoły mogą otrzymać środki finansowe m.in. na zakup niezbędnych do jego realizacji materiałów i przyrządów, dofinansowanie realizowanych zajęć sportowych i rekreacyjnych, warsztatów, konkursów oraz ewentualnie kosztów zatrudnienia (w ramach umowy cywilno- prawnej zawartej przez szkołę) specjalistów, którzy wspierać będą realizację programu. Przewidywane dofinansowanie programów – do 4 tys. zł., nie więcej jednak niż 75% wartości projektu.

Wkład własny do projektu może zostać zapewniony poprzez m.in. nieodpłatną realizację działań określonych w projekcie przez kadrę szkoły, pokrycie części kosztów ze środków własnych, uzyskanie środków finansowych z innych źródeł (sponsorzy). Ww. źródła finansowania należy uwzględnić w kosztorysie programu.

Zachęcamy szkoły do nawiązywania współpracy przy realizacji projektów z fachowcami z zakresu m.in. ochrony zdrowia, psychologii, pedagogiki, terapeutami itp.

W ramach oceny projektów pod uwagę będzie brana poprawność konstrukcji programu oraz wartość merytoryczna zaproponowanych działań:
1. Spójność (zgodność) programu z  obszarami tematycznymi określonymi w „Zaproszeniu do składania ofert”.
2. Uzasadnienie wyboru tematu, diagnoza problemu.
3. Różnorodność zastosowanych metod realizacji programu (interdyscyplinarność, innowacyjność zaproponowanych technik i metod pracy z młodzieżą).
4. Harmonogram planowanych działań; informacja o liczbie godzin poszczególnych zajęć, wskazanie osób odpowiedzialnych ze realizację projektu.
5. Ewaluacja programu – zaplanowanie ewaluacji oraz opracowanie  narządzi do jej realizacji

Od rozstrzygnięcia konkursu można odwołać się na piśmie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników.

Projekty należy przesyłać na adres Starostwa Powiatowego w Olsztynie do dnia 20 lutego 2017 r. ( liczy się data stempla pocztowego). Zastrzega sięmożliwość odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwość przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

image_pdfimage_print

Zobacz również:

Zamknięcie drogi

Zamknięcie drogi

06 / 05 / 2022

geoportal_m

PKZ_2

99_locek_strategia

98_banerek-rodzina

projekty-unijne

inwestycje powiatu
psd_klocek

u_pracy

RSO

nieodplatna_pomoc

PKZ_2

Copyright © 2013 Powiat Olsztyński     Kalendarz imprez | Mapa serwisu | Polityka plików Cookies | Kanał rss realizacja: strony www virtualmedia.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji