Konkurs Krasomówczy


Bogactwo i barwność języka, konstrukcja i sugestywność wypowiedzi, czy płynność i poprawność wyrażania się. To jedne z głównych kryteriów oceniania, którymi kierowało się jury podczas Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej w eliminacjach powiatowych.

Uczestnicy startowali w dwóch kategoriach: szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. W składzie komisji konkursowej powołanej przez starostę olsztyńskiego Małgorzatę Chyziak znaleźli się: przewodnicząca komisji i dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Olsztynie Barbara Guga, radna powiatowa Krystyna Szter, dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Małgorzata Stolarska oraz pracownik wydziału oświaty Sławomir Lech.

– Jestem zachwycona spotkaniem z Wami. To co tu usłyszałam, utwierdziło mnie w przekonaniach, że wśród młodych ludzi wciąż można znaleźć lokalnych patriotów. Gratuluję serdecznie i życzę dalszych sukcesów – powiedziała radna powiatowa Krystyna Szter.

– Widać, że włożyliście wiele wysiłku i pracy w przygotowania do wystąpienia. Mam tu na myśli zarówno młodzież ze szkół podstawowych jak i ponadpodstawowych. Składam wielkie gratulacje i liczę, że za rok spotkamy się w jeszcze większym gronie – mówiła dyrektor PPPP Małgorzata Stolarska.

Na szczeblu wojewódzkim, który odbędzie się już w środę 25 października w Lidzbarku Warmińskim, powiat olsztyński reprezentować będą dzisiejsi zwycięzcy. A są to:

w kategorii szkół podstawowych – Julietta Kubat ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Biskupcu,

w kategorii szkół ponadpodstawowych – Anna Wołodźko z Zespołu Szkół w Dobrym Mieście.