Jak wygląda sytuacja gospodarcza w regionie i w powiecie?


Urząd Statystyczny w Olsztynie opublikował komunikat dotyczący sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w maju 2021 r. 

W maju 2021 r. w porównaniu do analogicznego miesiąca ub.r. zaobserwowano spadek przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw przy jednoczesnym spadku liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia rejestrowanego. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2021 r. ukształtowało się na poziomie 136,8 tys. osób, tj. o 2,7% niższym niż przed rokiem (w maju ub.r. – spadek o 5,0%). W porównaniu do maja 2020 r. zatrudnienie zmalało w większości sekcji, m.in. w administrowaniu i działalności wspierającej (o 11,2%), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 5,3%), przetwórstwie przemysłowym (o 3,9%), zakwaterowaniu i gastronomii (o 3,3%) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (o 2,3%). Zatrudnienie wzrosło m.in. w informacji i komunikacji (o 6,4%), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 0,9%) oraz budownictwie (o 0,2%).

W maju 2021 r. stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtowała się na poziomie 9,7% i była niższa o 0,4 p. proc. niż przed miesiącem oraz o 0,8 p. proc. niższa niż rok temu. Stopa bezrobocia w województwie była nadal najwyższa w kraju. Do powiatów o najwyższej stopie bezrobocia należały: kętrzyński (18,2%, wobec 19,2% w maju ub.r.), braniewski (18,0%, wobec odpowiednio 19,8%) i bartoszycki (17,1%, wobec odpowiednio 18,5%), a o najniższej – Olsztyn (3,4%, wobec odpowiednio 3,6%).

Pełny komunikat w formacie PDF

Clipboard01

Stopa bezrobocia – 2021

źródło: Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Polska

6,5 6,5 6,4 6,3 6,1

Warmińsko-Mazurskie

10,6 10,7 10,5 10,1 9,7

Powiat Olsztyński

11,0 11,1 10,9 10,4 10,1

Miasto Olsztyn

3,6 3,7 3,7 3,5 3,4