Higiena w profilaktyce zakażeń WZW A


Wirusowe zapalenie wątroby typu A potocznie nazywane „żółtaczką” lub „żółtaczką pokarmową”to zagadnienie, które poruszamy w ramach cotygodniowej akcji NFZ „Środa z profilaktyką”.

WZW A jest o chorobą o ostrym przebiegu, szczególnie ciężkim u osób dorosłych. Wywołana jest przez wirus zapalenia wątroby typu A (HAV). Wirus HAV przenosi się drogą fekalno – oralną (choroba „brudnych rąk”). U około 15% pacjentów objawy nawracają lub trwają ciągle nawet przez okres 6-9 miesięcy. U dzieci ponad 90% przypadków zakażenia tym wirusem przebiega bezobjawowo lub bardzo łagodnie. Jak może dojść do zakażenia? Co zrobić aby go uniknąć? Zapraszamy do lektury poniższych materiałów graficznych i filmu.

HIGIENA WZW A - str. 1 HIGIENA WZW A - str. 2