Herb i logo powiatu


Wizerunek herbu powiatu może być używany przez inne podmioty zgodnie z ustaleniami i zasadami, o których mówi, uchwała Rady Powiatu nr XVI/201/2008 z dnia 27.06.2008r.:

§ 2. Herb stanowi własność Powiatu Olsztyńskiego i podlega ochronie.

§ 3.1. Herb Powiatu Olsztyńskiego może być używany wyłącznie w sposób zapewniający mu należytą cześć i szacunek oraz prestiż i powagę przewidzianą prawem dla insygniów władzy.

§ 3.2. Herb Powiatu Olsztyńskiego może być używany tylko w kształcie, proporcjach i barwach zgodnych z wzorem graficznym przedstawionym w załączniku do uchwały.

Treść uchwały przedstawiamy – pod linkiem.

Herb Powiatu Olsztyńskiego

Herb powiatu
Do pobrania:
Obraz JPG
Obraz wektorowy PDF
Obraz wektorowy EPS
Obraz wektorowy CDR
Wersja jednokolorowa JPG/EPS/PDF/CDR

 

Logo Powiatu Olsztyńskiego

logo powiat olsztynski
Do pobrania:
Obraz JPG
Obraz wektorowy PDF
Obraz wektorowy EPS
Obraz wektorowy CDR
Wersja jednokolorowa JPG/EPS/PDF/CDR