Dziś Święto Chrztu Polski


14 kwietnia obchodzimy Święto Chrztu Polski. To nowe święto państwowe, przyjęte 22 lutego 2019 r. ustawą Sejmu RP. Jego ideą jest upamiętnienie przyjęcia przez księcia Polan Mieszka I chrztu świętego, co zdaniem historyków odbyło się 14 kwietnia 966 roku. Chrzest zapoczątkował proces chrystianizacji ziem polskich. Niekiedy uważa się go również za symboliczny początek państwa polskiego i polskiego Kościoła katolickiego.