Czadowe lekcje w powiecie


386 uczniów klas pierwszych Zespołów Szkół w Biskupcu, Dobrym Mieście, Olsztynku oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Dobrym Mieście wzięło udział w czadowych lekcjach.

Mowa o spotkaniach młodzieży z pracownikami Wydziału Zarządzania Kryzysowego w olsztyńskim starostwie i funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. Tematem było bezpieczeństwo w trakcie korzystania z systemów grzewczych w domach i ryzyko zatrucia czadem w przypadku niesprawnej instalacji. Najbardziej aktywni słuchacze wrócili do domów z ufundowanymi przez Powiat czujkami tlenku węgla.

- Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie w kraju kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych. W związku z trwającym sezonem grzewczym wzrasta ryzyko zatrucia, apelujemy więc do młodych ludzi, żeby wiedzę, którą nabędą podczas spotkania z nami, przekazywali swoim rodzicom i dziadkom. Statystyki strażaków potwierdzają, że odkąd wspólnie organizujemy lekcje z młodzieżą, spadła liczba zdarzeń powodowanych niesprawnymi systemami grzewczymi – mówi Zbigniew Załuski, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Olsztynie.