Czad i ogień - obudź czujność!


W listopadzie 325 uczniów z Zespołów Szkół w Biskupcu, Olsztynku i Dobrym Mieście wzięło udział w zajęciach edukacyjnych, które strażacy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie zrealizowali w ramach akcji Komendanta Głównego PSP „Czad i ogień – obudź czujność”.

Podczas spotkania funkcjonariusze z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych nr 1 w Olsztynie i nr 3 w Biskupcu mówili o zagrożeniach związanych z tlenkiem węgla, jego właściwościach fizykochemicznych, sposobie oddziaływania gazu na organizm ludzki, obowiązkach właścicieli i zarządców obiektów w zakresie konserwacji trzonów kominowych, instalacji wentylacyjnych. Podkreślali znaczenie instalowania w miejscu usytuowania urządzenia ogrzewczego czujki tlenku węgla oraz czujki dymu. Mowa była też o ilościach zdarzeń związanych z ekspozycją tlenku węgla i ofiarach śmiertelnych w latach 2010-2016 na terenie kraju i powiatu olsztyńskiego, a także o odpowiedzialności karnej za niewykonywanie obowiązków nałożonych przez obowiązujące przepisy.

Najważniejszym celem spotkań z młodzieżą jest utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania podczas ekspozycji tlenku węgla w mieszkaniu, czy domu jednorodzinnym. – Chodzi o niezwłoczne wyłączenie urządzenia ogrzewczego, otwarcie okien w celu przewietrzenia mieszkania, jak najszybsze powiadomienie służb ratowniczych (przyp. 112, 998,999,997), a także ewakuację osoby poszkodowanej ze strefy niebezpiecznej, kontrole obecności czynności życiowych (tętno, oddech) i gotowości do ewentualnego podjęcia czynności zastępczego oddechu i zewnętrznego masażu serca – przypomina mł.bryg. Sławomir Filipowicz, oficer prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie.

DSCF7859 DSCF7884