Budynek w użytku


1 mln 870 tys. zł kosztowała nadbudowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dobrym Mieście. Obiekt użytkowany jest przez tutejsze koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. W budynku mieści się kompleks wsparcia dla osób niepełnosprawnych pełniący funkcje rehabilitacyjne, terapeutyczne i pobytowe. Realizatorem projektu była Gmina Dobre Miasto, Powiat Olsztyński pokrył część kosztów inwestycji.

eurepejcja stopka